Uvid u radove kod J. Janković i M. Vještice

11. Jun 2019

Jelena Janković je pregledala sledeće grupe:

  • Ponedeljak, grupa počinje u 14:15, u učionici JUG-111
  • Petak, 16:30, JUG-111
  • Nadoknada: utorak, 15:00, MIA2-3

Uvid u radove je danas u 13:45 u JUG-107.

Marko Vještica je pregledao sledeću grupu:

  • Ponedeljak, grupa počinje u 07:00, u učionici MIA2-3

Uvid je već obavljen u ponedeljak, posle parcijalnog ispita.