Dodatni bodovi sa vežbi

11. Jun 2019

U prilogu je spisak studenata sa brojem dodatnih poena sa vežbi. 

Podsećamo na deo pravila polaganja koji se odnosi na dodatne poene:

Mogu se steći i bonus poeni za odgovore na pitanja postavljena na predavanjima i računarskim vežbama (najviše jedan bonus poen po jednom predavanju, ukupno maksimalno 10, odnosno najviše jedan bonus poen po jednoj računarskoj vežbi, ukupno maksimalno 10). Bonus poeni sa predavanja dopunjavaju ukupan broj poena, stečenih na parcijalnim ili integralnim ispitima, do 30, a bonus poeni sa računarskih vežbi dopunjavaju ukupan broj poena, stečenih na predispitnim obavezama, do 70, ali tek nakon sticanja uslova za prolaznu ocenu.

DodatakVeličina
SpisakDBodoviV.pdf43.38 KB