Spisak sa poenima osvojenim na ispitnom delu (I1, I2 i bonus)

13. Jun 2019

 U prilogu je dokument koji sadrži listu svih studenata i ostvaren broj poena na I1 i I2 (kolone: Parc1, Parc2, respektivno). Kolona BonusP prikazuje broj dodatnih poena ostvarenih na predavanjima. Kolona Ispitne prikazuje ukupan i zaokružen broj poena ostvarenih na ispitnom delu.

  • Dodatni poeni se računaju tek kada je ostvaren uslov: I1+I2≥10 
  • Dodatni poeni mogu da dopune poene sa ispitnog dela do 30 poena (ukoliko zbir pređe broj 30, ukupan broj svakako ostaje na toj granici).
DodatakVeličina
UkupnoIspitne.pdf71.02 KB