Odgovor na pitanje da li je potrebno prijaviti ispit

14. Jun 2019

Dobijamo velik broj pitanja na ovu temu, pa da probamo da unapred pružimo pomoć svima koji imaju nedoumice u vezi sa prijavom ispita.

Prikazaćemo delove fajla sa čestim pitanjima
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/4392014

4.12. Nisam mogao da prijavim ispit iz nekog razloga. Zanima me da li ima neki način da ga svakako polažem (pa da nakadno uplatim)? 

Da, ispit se može polagati i pored toga, a možete ga prijaviti u narednim ispitnim rokovima.

4.11. Šta ako sam prijavio ispit a nisam zadovoljan brojem osvojenih bodova?

Nakon prijave polaganja ispita, prolazna ocena se automastski prosleđuje Studentskoj službi. Ako niste zadovoljni tom ocenom, onda je morate zvanično poništiti u Studentskoj službi. Zato treba prijavljivati polaganje ispita tek kada ste dobili željeni broj poena na integralnom ispitu. Prijavu polaganja ispita možete izvršiti i u narednom ispitnom roku.