Evaluacija rešenja

15. Jun 2019

Na sledećem linku se nalazi raspored projekata koje je potrebno evaluirati, kao i upustvo za njihovu evaluaciju.