Interakcija čovek računar, SIIT, predlozi ocena

2. Jul 2019

Poštovane koleginice i kolege,
Ukupni razultati ostvareni na predmetu i predlozi zaključnih ocena mogu se naći OVDE.
Svako ko ima 51 bod i više, kada se sve sabere (predispitne obaveze, plus, i ispit), ima pravo na ocenu.
Molim vas da me u narednim danima obavestite putem mejla, da li želite da zadržite te bodove ili želite da izađete na ispit.
Ako nemate više od 50 bodova ili želite veću ocenu, morate da na ispitu osvojite najmanje 15 poena da bi se on smatrao položenim.
Ispit se neće smatrati položenim sve dok se ne vidimo uživo.
Podsećam da je ispitivanje utorkom, 18.6., 25.6., 2.7., 9.7., počev od 8:30. Broj studenata koji može polagati u jednom terminu je ograničen.
Studenti moraju ranije (do nedelje pred ispit) da prijave da žele da polažu ispit emejlom na ovu adresu.
Obavezno navesti ime, prezime, broj indeska, smer i predmet. Ako se student ne prijavi mejlom, nema garancije da će biti ispitan.
--
Dinu Dragan