[Julski rok] Rezultati i upis ocena

7. Jul 2019

Rezultate možete videti:
E1: >>OVDE<<
PSI: >>OVDE<<
E2: >>OVDE<<
IN: >>OVDE<<
Upis ocena će biti održan u utorak 09.07.2019. u 9h u JUG 217.
Na upis ocena ne morate doći lično. U indeks upišite naziv predmeta i datum ispita. Polja bodovi i ocena ostaviti prazna.
Eventualna pitanja pošaljite asistentu Tot Marku (markotot@uns.ac.rs)