[Septembarski rok] Rezultati i upis ocena

3. Septembar 2019

Rezultate možete videti:
E1: >>OVDE<<
PSI: >>OVDE<<
E2: >>OVDE<<
IN: >>OVDE<<

Uvid u radove će biti održan u sledećim terminima:

E1: sreda (04.09) u 16:30 u JUG 217
PSI, IN: četvrtak (05.09) u 8:30 u JUG 217
E2: četvrtak (05.09.) u 8:30 u JUG 107
 
Upis ocena će biti održan u četvrtak 05.09.2019. u 9h u JUG 217.

Na upis ocena ne morate doći lično. U indeks upišite naziv predmeta i datum ispita. Polja bodovi i ocena ostaviti prazna.
Eventualna pitanja pošaljite asistentu Tot Marku (markotot@uns.ac.rs)