[Oktobarski rok] Rezultati i upis ocena

25. Septembar 2019

 Rezultate možete videti:
E1: >>OVDE<<
PSI: >>OVDE<<
E2: >>OVDE<<
IN: >>OVDE<<

Upis ocena će biti održan u četvrtak 26.9.2019. u 9h u JUG 217.

Na upis ocena ne morate doći lično. U indeks upišite naziv predmeta i datum ispita. Polja bodovi i ocena ostaviti prazna.
Eventualna pitanja pošaljite asistentu Tot Marku (markotot@uns.ac.rs)