Linux install day, nedelja 03.11.2019.

24. Oktobar 2019

U nedelju 03.11.2019. od 10.00-14.00h u zgradi Jugodrvo Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u učionici JUG-112, će se, u saradnji sa LUGoNS-om, održati Linux Install Day. Ideja je da Vam pomognemo da instalirate Linux ili ako ste ga sami instalirali, podesimo koliko je to u našoj moći.

Ako želite instalaciju linuksa kao osnovnog operativnog sistema, na računaru OBAVEZNO napravite/ostavite jednu praznu, neformatiranu particiju od bar 25GB. U suprotnom, može se desiti da postupak instalacije može potrajati mnogo duže od predviđenog termina trajanja LID-a.

OBAVEZNO sačuvajte sve bitne podatke sa računara! Instalacija dodatnog operativnog sistema NIJE trivijalna operacija i može kao nusprodukt imati gubitak podataka u nekim slučajevima.

Predmet: