[SBP] PLSQL diplome

30. Oktobar 2019

 Obaveštavamo studente koji su uspešno položili Oracle Akademiju u okviru predmeta Sistemi baza podataka 2019-te godine, diplomu mogu preuzeti u petak 1.1.2019. godine na mašinskom institutu u administratorskoj prostoriji MIA2-0 od 10h do 14h.

Studenti koji su položili akademiju:
RA 12/2015 Jovanović Boris
RA 17/2015 Todorović Milica
RA 32/2015 Jovanović Vladimir
RA 76/2015 Ristić Marko
RA 112/2015 Savčić Milorad
RA 153/2015 Škrbić Aleksandar