Termin Testa1 i Kolokvijuma 1 za stare studente na Programskim prevodiocima

12. Novembar 2019

 Stari studenti sa indeksima RA ce imati prvu proveru znanja (T1 + K1) u sredu 27.11. u MI A23 od 10:30 do 12:15.
Stari studenti sa indeksima E3 i PR ce imati prvu proveru znanja (T1 + K1) u petak 29.11. u JUG 111 od 17:15 do 19:00.
Na pocetku termina ide test koji traje 10 minuta, a zatim zadatak do kraja termina.