Prijava za polaganje drugog testa na vežbama

2. Decembar 2019

Svi stari studenti koji su uplatili da polažu Baze podataka 1 preko kolokvijuma, potrebno je da se prijave na mejl avujanovic@uns.ac.rs najkasnije do 7.12. 2019. do 12h kako bi mogli da polažu drugi test na vežbama (SQL).

Potrebno je poslati mejl koji sadrži podatke: broj indeksa, ime i prezime.
Termin polaganja drugog testa biće naknadno okačen.