[PSI BP1] Spisak studenata prijavljenih na usmeni ispit 12.12.2019.

12. Decembar 2019

Za usmeni ispit iz Baza podataka 1 na PSI, prijavio se student Stefan Okiljević, E3 15/2013. Student se poziva da 12.12.2019. u 17:30 dođe u kancelariju Jug-210.