[BP1 Informacioni inzenjering] Obaveštenje

19. Decembar 2019

Vežbe za grupe 2 i 3 iz predmeta Baze podataka 1 na smeru Informacioni inzenjering, 21.12.2019. u subotu neće biti održane.
Nadoknada će biti: grupa 3 subota 18.01.2020. 07:30h-10:45h
                            grupa 2 subota 18.01.2020. 11:00h-14:15h

Odbrana projekata za one koji su ostvarili uslov za projekat i Zadatak 4 za one koji nisu ostvarili uslov za projekat biće 02.02.2020. Ispravak jednog od 4 dela biće nakon ovog datuma koji će biti naknadno objavljen, kao i konkretna satnica.