PI obaveze

2. Januar 2020

Termin polaganje 4. zadatka na vežbama je 24. januar. Tačan raspored polaganja biće naknadno okačen.