Termini ispitnog predroka za Programske prevodioce

8. Januar 2020

Na ispitnom predoroku se porverava znanje kompletnog gradiva, osim prezentacija PP12(a,b,c) i PP10d, koje će biti predavane u nedelji u kojoj se održava predrok.

Studenti smera RA polažu ispitni predrok u redovnim terminima vežbi (na početku termina), osim grupa 5 i 6 i grupa 7 i 8 koje počinju malo kasnije, u terminima:
grupe 5,6: ponedeljak 13.01. 14:30 u MI A21
grupe 7,8: utorak 17:45 u MI A23.

Studenti smera PSI polažu ispitni predrok u sledećim terminima:
grupe 1,4: ponedeljak 13.01. u 13:00 u MI A21
grupe 5,6: ponedeljak 13.01. u 13:45 u MI A21
grupe 7,8: ponedeljak 13.01. u 15:15 u MI A23

grupe 2,3: utorak 14.01. u 18:30 u MI A23
grupa 9: utorak 14.01. u 17:00 u MI A23

Studenti smera II polažu ispitni predrok u sledećim terminima:
grupe 1,2: sreda 15.01. u 11:30 u MI A23
grupa 3: četvrtak 16.01. u 20:00 u MI A21

Stari studenti smera RA polažu ispitni predrok u terminu:
sreda 15.01. u 10:45 u MI A23
Stari studenti smera PSI polažu ispitni predrok u terminu:
četvrtak 16.01. u 20:00 u MI A21.