Поправни и домаћи

18. Januar 2020

Термин за израду поправног/одбрану домаћег задатка је 23.01.2020. у 9:45 часова.

Пријаве за израду поправних и домаћих задатака се врше путем адресе radovan.turovic@uns.ac.rs. Могуће је пријавити се искључиво за једну од наведених провера. Приликом пријаве за домаћи је потребно у наслову е-писма ставити:

  • ИИ, ПЈСП, ДОМ, <индекс>

док у случају пријаве за поправни треба ставити:

  • ИИ, ПЈСП, <тест_који_се_поправља>, <индекс>

где уместо <тест_који_се_поправља> треба да стоји зад1, зад2 или зад3.

Поставку задатка за домаћи можете наћи у репозиторијуму предмета, односно овде. Задатак за поправни је тежине задатка 3 а са колико бодова ће се вредновати, зависи од провере коју поправни задатак мења. У случају да се исправљају задаци 1 или 2, 20 бодова, док у случају да се поправља задатак 3, поправни задатак вреди 30 бодова.

Рок за пријаву је 22.01.2020..

НАПОМЕНА: За поправни важи правило "15 минута" где након 15 минута од почетка термина за поправни имате право да одустанете од провере и неће се мењати већ освојени бодови.