[BP1 PSI] Uputstvo za prijavu i termin popravnog zadatka

27. Januar 2020

Popravni zadatak biće održan u ponedeljak/utorak 3.2. ili 4.2. (zavisi od broja prijavljenih). Tačni termini polaganja biće istaknuti nakon isteka roka za prijavu popravnog zadataka. 
Na popravnom testu moguće je ponavljati najviše jedan od zadataka koji su rađeni na vežbama u okviru predispitnih obaveza. 
Za prijavu potrebno je lično poslati email asistentu kod kog je student pohađao vežbe najkasnije do 31.1.2020. u 12:00h (podne). Stari studenti treba da šalju na avujanovic@uns.ac.rs.
Subject email-a treba formatirati na sledeći način: 
BROJ INDEKSA - IME PREZIME - REDNI BROJ ZADATKA
Redni brojevi zadataka su: 1 - SQL, 2 - EER, 3 - RELACIONA ALGEBRA i 4 - ORGANIZACIJA DATOTEKA.
Izlaskom na popravni zadatak, prethodno osvojeni poeni na toj predispitnoj obavezi se poništavaju. Sve mailove koji nisu formatirani na prethodno opisan način ili koji su poslati nakon definisanog roka nećemo uzimati u razmatranje.