[BP1 PSI] Uvid u radove

27. Januar 2020

Uvid u radove 4. predispitne obaveze biće održan u sredu, 29.1. od 10h u kancelariji 021-2 (kancelarija pored lifta u zgradi FTN-a).