[SSP] Generacija 2019/2020 - konačni rezultati nakon predispitnih obaveza