[BP1 Informacioni inzenjering] Uputstvo za prijavu i termin popravnog zadatka

4. Februar 2020

 Popravni zadatak biće održan u petak, 14.02.2020. u učionicama na Mašinskom institutu. Tačni termini polaganja biće objavljeni nakon isteka roka za prijavu popravnog zadatka.

Na popravnom testu moguće je ponavljati najviše jedan od zadataka koji su rađeni na vežbama u okviru predispitnih obaveza.

Za prijavu je potrebno lično poslati email na adresu marijakukic@uns.ac.rs najkasnije do 12.02.2020. u 12h.

Subject poruke treba formatirati na sledeći način:
BROJ INDEKSA - IME I PREZIME - REDNI BROJ ZADATKA

Redni brojevi zadataka: 1-SQL, 2- EER, 3-Relaciona algebra, 4-Organizacija podataka 

4. zadatak se radi u formi kolokvijuma i može se osvojiti najviše 10 poena. 
Izlaskom na popravni zadatak, prethodno osvojeni poeni na toj predispitnoj obavezi se poništavaju. Svi mailovi koji nisu formatirani na prethodno opisan način neće biti uzeti u razmatranje.