[BP-SIIT] Organizacija završnog ispita

19. Februar 2020

U narednom periodu, polaganje završnog ispita biće organizovano kod Vladimira Ivančevića. Od studenata se očekuje da prijave ispit preko Studentske službe kako bi mogli pristupiti polaganju u toku ispitnog roka.

Studenti zainteresovani za usmeni deo ispita u aktuelnom periodu mogu se javiti imejlom Vladimiru Ivančeviću.