[BP_SIIT] Termini predispitnih obaveza

2. Mart 2020

Predmetni zadatak
4.6.2020, u terminu predavanja
 
Zadatak 1 - SQL
22.4.2020/24.4.2020.
 
Zadatak 2 - ER model podataka
27.5.2020/29.5.2020.

Zadatak 3 - PL/SQL
10.6.2020/12.6.2020.
Termin za ponavljanje zadatka sa vežbi
19.6.2020.