[OS] Polaganje preko kolokvijuma

15. Mart 2020

 Obaveštavaju se studenti Operativnih Sistema na smerovima Računarstvo i Automatika, Primenjeno Softversko Inženjerstvo i Informaciono Inženjerstvo koji su prijavili polaganje predmeta preko kolokvijuma da će se njihov T12 održati u MI A2-1 u petak, 20.03.2020. u 17:45.