SOVA Platforma

20. Mart 2020

Kurs je aktivan na platformi SOVA i od sada će se svi potrebni materijali i sva obaveštenja nalaziti tamo.
 
Molimo sve studente da naprave naloge i prijave se na kurs (https://sova.uns.ac.rs/course/view.php?id=694).