[BP-SIIT] Nastavni materijali

20. Mart 2020

Nastavni materijali za 4. nedelju nastave dostupni su u repozitorijumu:

  • materijali za predavanja obuhvataju temu 3_BP_ER_model_Osnove (slajdovi 27–66), dok
  • materijali za vežbe obuvataju ažuriranu temu 02_BP_SIIT_2020_SQL (novi slajdovi dodati su na kraj materijala).