[OS] Materijali, T12, i konsultacije u petak 03.04.

2. April 2020

Obaveštavaju se studenti da će biti održane konsultacije preko Discord servera uživo u periodu od 13:00 do 15:00, 03.04.2020.  Studenti se takođe obaveštavaju da u bilo kom trenutku mogu da postave pitanje ili preko elektronske pošte ili preko Discord servera i da će dobiti odgovor u najkraćem mogućem roku. Studenti se takođe podsećaju da je uz materijale za nedelju 6 na sajtu Sova izašao i zadatak koji se ocenjuje kao T12. Rok je 1 nedelja od ove objave.