[BP1 na PSI] Obaveštenje o alatima neophodnim za dalji deo kursa

26. Novembar 2020

Pre narednog termina vežbi potrebno je pripremiti sledeći softver:

  1. Oralce Data Modeler (link) i
  2. Visual Studio.

Oba alata možete podesiti na Vašem operativnom sistemu. Studenti koji su do sada koristili virtuelnu mašinu dodatno treba da ispratne uputstva data u prezentaciji 03_BP1_Pristup_instanci_BP_van_VM.pdf (nalazi se u repozitorijumu predmeta).