[PP] Polaganje predispitnih obaveza

30. Decembar 2020

Redovni studenti i studenti koji ponovo slušaju predmet

Polaganje će biti realizovano u sledećim terminima:

E2:  09.01.2021. (MI A2-1 / MI A2-3) 
IN:  10.01.2021. (MI A2-1)
PSI: 16.01.2021. (MI A2-1 / MI A2-3)

Sve detaljne informacije o polaganju i raspored polaganja se nalaze na Teams-u.

Studenti koji su prijavili polaganje preko kolokvijuma

Termin ostaje isti (23.01.2021, NTP 317), a raspored polaganja će biti objavljen u januaru.

Za sva pitanja obratiti se Dunji Vrbaški.