[AR SIIT] Satnica odbrane

13. Januar 2021

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi satnica koju studenti treba da poštuju prilikom odbrane zadataka koje su slali tokom semestra. Odbrana će se održati 15.01. u učionici MI A2-1 koja se nalazi u zgradi Mašinskog instituta. Ukoliko studenti ne mogu da prisustvuju odbrani moraju poslati pisano opravdanje. Opravdanim odsustvom sa odbrane studenti gube pravo da rade domaći zadatak. Neopravdanim odsustvom studenti gube pravo da izađu na ispit i moraju da slušaju predmet sledeće godine.

Predmetni asistenti

DodatakVeličina
Raspored odbrane AR SIIT.pdf44.37 KB
Predmet: