Arhitektura računara SIIT

osnovni podaci

Nastavnici:
Dušan Gajić dusan.gajic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru putem mejla.


Asistenti:
Nebojša Horvat horva.n(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Luka Radović lradovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem email poruke.


Petar Trifunović trifunovic.e24.2021(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 1
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem).

[AR SIIT] Spisak osvojenih bodova

Arhitektura računara SIIT - 18. Januar 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obaveštenja se nalazi spisak sa osvojenim bodovima u toku semestra kao i sa predloženim ocenama za studente koji su ispunili sve uslove.

Napomena: Predložena ocena će biti prosleđena studentskoj službi ukoliko student prijavi ispit, a ne javi se profesoru da poništava ocenu.

[AR SIIT] Termini odbrane domaćih zadataka

Arhitektura računara SIIT - 16. Januar 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi raspored odbrane domaćih zadataka po terminima. Svi studenti brane domaći zadatak u kancelariji NTP-321 (zgrada naučno-tehnološkog parka, treći sprat). Kako je naglašeno na uvodnom predavanju, na odbrani je potrebno pokazati znanje vezano za poslato rešenje domaćeg zadatka, kao i odgovarajuć nivo znanja iz čitavog gradiva obrađenog na računarskim vežbama.

[AR SIIT] Domaći zadatak

Arhitektura računara SIIT - 15. Januar 2023

Poštovane koleginice i kolege,

[AR SIIT] Rezultati nadoknade i prijava za domaći

Arhitektura računara SIIT - 12. Januar 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze rezultati nadoknade održane 10.1.2023., kao i link do Google forme koju treba da popune svi studenti koji žele da rade domaći zadatak. Uslov za rad domaćeg zadatka jeste da dosadašnji broj poena osvojen na predispitnim obavezama bude veći ili jednak 15, a manji od 36. Anketa će biti otvorena do 14.1.2023. u ponoć, a 15.1.2023. biće objavljen zadatak za domaći. Odbrana domaćeg biće održana 17.1.2023. po rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

https://forms.gle/ooQ5HAu9ptcHyN6e7

[AR SIIT] Termin održavanja nadoknade i popravnog

Arhitektura računara SIIT - 9. Januar 2023

Poštovane koleginice i kolege,

Nadoknada, kao i popravni iz arhitekture računara, održaće se u utorak, 10.1.2023. u terminu 19:30 - 22:00 u učionici MI A2-3. Mole se studenti da na test dođu 10 minuta ranije i podsećaju se oni koji rade nadoknadu da je neophodno na test doneti odgovarajuće opravdanje za propuštanje jednog testa, ili potvrdu da je nadoknada odobrena od strane profesora.

[AR SIIT] Prijava za nadoknadu i popravni

Arhitektura računara SIIT - 5. Januar 2023

Poštovane koleginice i kolege,

[AR SIIT] Rezultati SOV-a i bonus bodovi

Arhitektura računara SIIT - 5. Januar 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze rezultati SOV-a, kao i spisak bonus bodova osvojenih na vežbama. Za uvid u radove potrebno je najaviti se predmetnom asistentu putem mejla. Treba imati u vidu da nakon uvida u radove broj osvojenih poena na SOV-u može biti kako povećan, tako i smanjen.

[AR SIIT] Raspored polaganja PI2

Arhitektura računara SIIT - 5. Januar 2023

Raspored polaganja parcijalnog ispita PI2 iz Arhitekture računara - SIIT

[AR SIIT] Ponovno polaganje SOV-a

Arhitektura računara SIIT - 27. Decembar 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Studenti koji opet slušaju predmet Arhitektura računara SIIT, ili ga opet polažu preko kolokvijuma, rade SOV u četvrtak, 29.12. u 16:15, učionica MI A2-3.

[AR SIIT] Spisak studenata oslobođenih od SOV-a

Arhitektura računara SIIT - 23. Decembar 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su oslobođeni od SOV-a. Studenti sa spiska ne treba da dođu u termin koji je bio predviđen za SOV, a smatraće se da su na ovom testu ostvarili maksimalan broj poena.

[AR SIIT] Rezultati testa T1234

Arhitektura računara SIIT - 23. Decembar 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze rezultati testa T1234 iz arhitekture računara.

[AR SIIT] Ponovno polaganje T1234

Arhitektura računara SIIT - 30. Novembar 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Studenti koji opet slušaju predmet Arhitektura računara SIIT ili ga  opet polažu preko kolokvijuma rade T1234 7.12. u 15:00, učionica 317 NTP.

[AR SIIT] Rezultati PI1

Arhitektura računara SIIT - 21. Novembar 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Rezultati testa PI1 nalaze se u dokumentu u prilogu ovog obaveštenja. Uvid u radove će biti održan 21.11. u FTN-101 u pauzama između predavanja.

Predmetni nastavnik

[AR SIIT] Raspored polaganja PI1

Arhitektura računara SIIT - 8. Novembar 2022

Raspored polaganja parcijalnog ispita PI1 iz Arhitekture računara - SIIT

[AR SIIT] Nadoknada vežbi za grupu 3

Arhitektura računara SIIT - 7. Novembar 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Nadoknada termina vežbi za grupu koja vežbe sluša petkom održaće se u sredu, 9.11.2022. u učionici NTP-316 sa početkom u 8:45. 

U petak, 11.11.2022., neće biti održane vežbe, budući da je u pitanju neradan dan.

Srdačan pozdrav,
Predmetni asistenti.

[AR SVI] Rezultati predispitnih obaveza

Arhitektura računara SIIT - 5. Septembar 2022

 Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi lista studenata koji su dopunili broj bodova do 36 i imaju uslov za polaganje predmeta.

[AR] Raspored polaganja predispitnih obaveza 30.8.2022.

Arhitektura računara SIIT - 26. Jul 2022

Poštovane koleginice i kolege,
 
Dodatni popravni termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Arhitektura računara za studijske programe RA, PSI, IN i SIIT održaće se u utorak 30.8. u laboratorijama MI A2-1 i A2-3.
 

[AR] Polaganje predispitnih obaveza

Arhitektura računara SIIT - 13. Jul 2022

Poštovane koleginice i kolege,
 

[AR SIIT] Domaci zadatak

Arhitektura računara SIIT - 10. Januar 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obaveštenja se nalazi tekst domaćeg zadatka sa propratnim fajlovima. Domaći zadatak se radi 24h. Krajnji rok za slanje domaćeg zadatka na email asistenta je 11.01.2022. u 9:00.

[AR SIIT] Raspored po terminima SOV

Arhitektura računara SIIT - 9. Januar 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Složeni oblik vežbi (SOV) se radi 10.01.2022. prema raspored u dva termina: od 8:30 i od 11:30. U prilogu obaveštenja se nalazi detaljan raspored studenata po učionicama i terminima.

Studenti koji su se prijavili da rade domaći zadatak rade drugi parcijalni test 10.01.2022. u 14:30 u učionici MI A2-1.

Domaći zadatka se radi 24h, izrada počinje 10.01.2022. u 9:00 i tada će biti objavljeno posebno obaveštenje sa tekstom domaćeg zadatka i uputstvom za predaju.

Srdačan pozdrav,