Metode i tehnike nauke o podacima

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Miroslav Tomić tmiroslav(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

Milica Vučinić milica.vucinic(AT)uns.ac.rs

Vladimir Jovanović jovanovic.vladimir(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

[MITNOP] Preporučena satnica – oktobar dodatni 2

Metode i tehnike nauke o podacima - 25. Septembar 2023

[MITNOP] Satnica – oktobar dodatni 1

Metode i tehnike nauke o podacima - 14. Septembar 2023

Studenti koji su se prijavili za termin u oktobarskom dodatnom roku 1 treba da dođu 18. 9. 2023. u 14.30 u prostoriju FTN 101.

[MITNOP] Preporučena satnica – oktobar

Metode i tehnike nauke o podacima - 7. Septembar 2023

[MITNOP] Preporučena satnica – septembar II

Metode i tehnike nauke o podacima - 1. Septembar 2023

[MITNOP] Preporučena satnica – septembar I

Metode i tehnike nauke o podacima - 24. Avgust 2023

[MITNOP] Aktuelni rezultati

Metode i tehnike nauke o podacima - 9. Jul 2023

[MITNOP] Raspored dolazaka na drugi termin popravnog

Metode i tehnike nauke o podacima - 4. Jul 2023

Poštovani studenti, prvi termin popravnog biće održan u četvrtak (06.07.) Studenti treba da dođu prema rasporedu koji se nalazi u prilogu. Ukoliko primjetite neke neusaglašenosti potrebno je da se javite asistentu Miroslavu Tomiću na email.

Napomena:
Studenti koji popravljaju projekat treba da dostave svoje riješenje kao i popunjen izvještaj neposredno pred početak odbrane ili na samom početku odbrane. Odbrana projekta će biti realizovana na potpuno isti način kao i na kraju semestra.

[MITNOP] Preporučena satnica – jul

Metode i tehnike nauke o podacima - 30. Jun 2023

[MITNOP] Aktuelni rezultati

Metode i tehnike nauke o podacima - 26. Jun 2023

[MITNOP] Raspored dolazaka na prvi termin popravnog

Metode i tehnike nauke o podacima - 19. Jun 2023

Poštovani studenti, prvi termin popravnog biće održan u četvrtak (22.06.) Studenti treba da dođu prema rasporedu koji se nalazi u prilogu. Ukoliko primjetite neke neusaglašenosti potrebno je da se javite asistentu Miroslavu Tomiću na email.

Napomena:
Studenti koji popravljaju projekat treba da dostave svoje riješenje kao i popunjen izvještaj neposredno pred početak odbrane ili na samom početku odbrane. Odbrana projekta će biti realizovana na potpuno isti način kao i na kraju semestra.

[MITNOP] Preporučena satnica – jun

Metode i tehnike nauke o podacima - 14. Jun 2023

[MITNOP] Predispitni rezultati

Metode i tehnike nauke o podacima - 14. Jun 2023

[MITNOP] Test – Rezultati

Metode i tehnike nauke o podacima - 13. Jun 2023

[MITNOP] Dodatni termini

Metode i tehnike nauke o podacima - 12. Jun 2023

Dodatni termini su:

  • 22. 6. 2023. godine i
  • 6. 7. 2023. godine.

Prijavljivanje se izvodi slanjem potpune imejl poruke koja sadrži informacije o tome ko i šta prijavljuje, a prijavu treba poslati najkasnije četiri dana pre ciljnog termina. U slučaju odustanka od prijave, trebalo bi imejlom poslati poruku o odjavljivanju. Imejl poruke za prijavljivanje i odjavljivanje treba slati Miroslavu Tomiću.

[MITNOP] Projekat – Rezultati

Metode i tehnike nauke o podacima - 12. Jun 2023

[MITNOP] Provera 3 – Rezultati

Metode i tehnike nauke o podacima - 7. Jun 2023

[MITNOP] Test

Metode i tehnike nauke o podacima - 5. Jun 2023

Test se održava 12. 6. 2023. u periodu od 17.15 do 19.00 u NTP-417. Potrebno je da tom prilikom studenti kod sebe imaju indeks i pribor za pisanje.

Studenti koji imaju neparan broj indeksa treba da budu spremni za 17.15 a studenti koji imaju paran broj indeksa treba da budu spremni za 18.15. Parnost broja indeksa određuje se kao parnost broja koji se u broju indeksa nalazi iza slovnog prefiksa i razmaka a ispred kose crte i godine upisa.

[MITNOP] Pravila za odbranu praktičnog istraživanja (projekta)

Metode i tehnike nauke o podacima - 3. Jun 2023

Poštovani studenti, pravila za odbranu praktičnog istraživanja, koja će biti održana u redovnom terminu računarskih vježbi u poslednjoj nedelji nastave, su sledeća:

  • vaše riješenje (programski kod) je neophodno dostaviti vašem asistentu do početka termina vježbi ili na samom početku termina (moguće slanje na email, postavljanje na cloud ili donošenje na USB- u).

[MITNOP] Dodatni termini

Metode i tehnike nauke o podacima - 30. Maj 2023

Mogu se očekivati dva dodatna termina u periodu jun–jul. U terminu su predviđeni jedna od tri praktične provere i projekat. U slučaju projekta, kod oba termina podrazumeva se priprema nove specifikacije. Informacije o konkretnom održavanju termina i prijavljivanju biće posebno saopštene.

[MITNOP] Provera 2 – Rezultati

Metode i tehnike nauke o podacima - 7. Maj 2023