Lične Informacije

Elena Akik
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula dipl.ing.
Nastava saradnik u nastavi
E-mail
Lična stranica https://www.linkedin.com/in/akikelena
Prostorija i telefon

NTP 308L

Predmeti