Lične Informacije

Elena Akik
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula dipl.ing.
Nastava saradnik u nastavi
E-mail
Lična stranica https://www.linkedin.com/in/akikelena
Prostorija i telefon

NTP 308L

Predmeti

Profesionalna biografija

Elena Akik

Lični podaci

 

Obrazovanje

  • 2023. - danas, Master akademske studije, Računarstvo i automatika, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2019. - 2023, Osnovne akademske studije, Informacioni inženjering, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Oblast Interesovanja

 

Radno iskustvo

  • 2023. - danas, Saradnik u nastavi, Katedra za primenjene računarske nauke, Departman za računarstvo i automatiku, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Stručno i naučno usavršavanje

 

Profesionalno angažovanje

 

Doktorske studije

 

Dodatno