Baze podataka 1

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Vladimir Dimitrieski dimitrieski(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Branko Terzić branko.terzic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Konsultacije se zakazuju po dogovoru, putem e-mail poruke.

Nikola Todorović nikola.todorovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru, zakazivanje preko e-mail poruke.

Vladimir Ivković vladimir.ivkovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazivanje preko e-mail poruke.


Marija Kukić marijakukic(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

[BP1] Obaveštenje za stare studente

Baze podataka 1 - 10. Oktobar 2019

Svi stari studenti koji su prijavili polaganje predmeta BP1 preko kolokvijuma, potrebno je da pošalju informaciju o tome koju od predispitnih obaveza ponavljaju. Moguće je prijaviti sledeće obaveze:

  • PZ1 - Teorija 1
  • PZ2 - Teorija 2
  • SQL - jezik SQL
  • ER - projektovanje šeme baze podataka pomoću jezika ER
  • REL - relaciona algebra
  • OP - zadatak iz organizacije podataka u programskom jeziku C

[BP1] Termini predispitnih obaveza

Baze podataka 1 - 10. Oktobar 2019

Teorija:
predmetni zadatak 1 - 8. nedelja (20.11.2019.) 
predmetni zadatak 2 - 14. nedelja (21.1.2020.) 
 
Vežbe:
zadatak 1 - 6. nedelja vezbi (18.11.2019. - 23.11.2019.) 
zadatak 2 - 9. nedelja vezbi (9.12.2019. - 14.12.2019.) 
zadatak 3 - 11. nedelja vezbi (23.12.2019. - 28.12.2019.) 
zadatak 4 - 13. nedelja vezbi (16.1.2020. - 22.1.2020.) 

[BP1] Obaveštenje za stare studente

Baze podataka 1 - 25. Septembar 2019

Obaveštavamo studente koji žele ponovo da polažu predispitne obaveze iz predmeta Baze podataka 1, da je potrebno prijaviti polaganje predmeta preko kolokvijuma a ne ponovno slušanje predmeta. 

U toku semestra, sve predispitne obaveze biće organizovane u posebnim terminima u sedmicama kada ih polažu i studenti koji prvi put slušaju predmet. Svi termini biće blagovremeno istaknuti na ovom sajtu. 

Napomena o zakazivanju usmenog ispita

Sistemi za upravljanje bazama podataka - 18. Septembar 2019

Napominjemo da opciju odjave usmenog ispita treba koristiti u izuzetnim sitacijama kada je student objektivno sprečen da prisustvuje ispitu u zakazanom terminu. Opcija nije namenjena kako bi student u jednom ispitnom roku prijavio i odjavio usmeni ispit za svaki od termina u datom roku. Imajte u vidu da sistem ovakvo ponašanje može prepoznati kao maliciozno i ignorisati naredne prijave.

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SSP

Sistemi skladišta podataka - 12. Jul 2019

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano u sledećim terminima:
- 24. 9. 2019.
- 1. 10. 2019.
- 9. 10. 2019.
- 30. 10. 2019.

Studenti koji žele da polažu ispit u navedenim terminima moraju poslati prijavu u skladu sa procedurom opisanom u obaveštenju "Pravila prijavljivanja usmenog ispita na predmetima kod profesora Lukovića".

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SSP

Baze podataka 1 - 19. Jun 2019

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lu

Promena termina usmenog ispita kod profesora Lukovića

Baze podataka 1 - 5. Jun 2019

 Zbog održavanja ispita iz ORI 2.7.2019. ispit kod prof. Lukovića se pomera za 1.7.2019.

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SBP, SSP

Sistemi skladišta podataka - 20. Maj 2019

  Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano u sledećim terminima: