Lične Informacije

Nikola Todorović
nikola.todorovic's picture
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula ms
Nastava asistent
E-mail
Lična stranica https://www.linkedin.com/in/nikola-todorovic-76546712b/
Predmeti