Organizacija podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlomAsistenti:
Nikola Todorović nikola.todorovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazivanje preko e-mail poruke.

Sanja Špica sanjaspica(AT)uns.ac.rs

Vladimir Jovanović jovanovic.vladimir(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

[Organizacija podataka] Predispitni rezultati

Organizacija podataka - 19. Februar 2024

[Organizacija podataka] Preliminarni predispitni rezultati

Organizacija podataka - 19. Februar 2024

[Organizacija podataka] Informacije

Organizacija podataka - 14. Februar 2024

Zainteresovani za deo PZ mogu doći 17. 2. 2024. u 11.15 do prostorije MI A2-2.

[Organizacija podataka] Dodatni termin 2

Organizacija podataka - 13. Februar 2024

[Organizacija podataka] Preliminarni predispitni rezultati

Organizacija podataka - 31. Januar 2024

[Organizacija podataka] Dodatni termin

Organizacija podataka - 22. Januar 2024

[Organizacija podataka] Preporučena satnica – januar

Organizacija podataka - 19. Januar 2024

[Organizacija podataka] Dodatni termin 2

Organizacija podataka - 17. Januar 2024

Za dodatni termin 2 predviđen je termin 14. 2. 2024.

Prijavu za termin treba poslati barem tri dana ranije. U terminu ponuđene su dve celine, kako pojedinačno tako i zajedno: celina A, koja može obuhvatiti ili deo Z1 ili deo Z2, i celina B, koja može obuhvatiti isključivo deo Z3. Očekuje se da će u istom terminu biti raspoloživ deo PZ, a interesovanje za taj deo treba naglasiti prilikom prijavljivanja.

Prijave i eventualna pitanja mogu biti upućivani Vladimiru Jovanoviću.

[Organizacija podataka] Z3 – rezultati

Organizacija podataka - 17. Januar 2024

[Organizacija podataka] Dodatni termin

Organizacija podataka - 10. Januar 2024

Za dodatni termin predviđen je termin 23. 1. 2024.

Prijavu za termin treba poslati barem tri dana ranije. U terminu ponuđene su dve celine, kako pojedinačno tako i zajedno: celina A, koja može obuhvatiti ili deo Z1 ili deo Z2, i celina B, koja može obuhvatiti isključivo deo Z3.

Prijave i eventualna pitanja mogu biti upućivani Vladimiru Jovanoviću.

[Organizacija podataka] PZ – rezultati

Organizacija podataka - 9. Januar 2024

[Organizacija podataka] Provera Z3

Organizacija podataka - 4. Januar 2024

Preporučuje se da studenti na proveru dođu prema priloženom rasporedu. Eventualna pitanja mogu biti upućivana Vladimiru Jovanoviću.

[Organizacija podataka] Z2 – rezultati

Organizacija podataka - 23. Decembar 2023

[Organizacija podataka] Provera znanja

Organizacija podataka - 18. Decembar 2023

Provera znanja koja je planirana za 26. 12. 2023. biće održana tog dana u periodu od 16.15 do 18.00 u prostoriji FTN 204. Potrebno je da tom prilikom studenti imaju kod sebe indeks i pribor za pisanje.

Studenti čiji je broj indeksa neparan treba da budu spremni za proveru od 16.15, a studenti čiji je broj indeksa paran treba da budu spremni za proveru od 17.15. Parnost broja indeksa odgovara parnosti broja koji se u broju indeksa nalazi neposredno ispred kose crte.

[Organizacija podataka] Provera Z2

Organizacija podataka - 11. Decembar 2023

Preporučuje se da studenti na proveru dođu prema priloženom rasporedu. Eventualna pitanja mogu biti upućivana Nikoli Todoroviću.

[Organizacija podataka] Z1 – rezultati

Organizacija podataka - 20. Novembar 2023

[Organizacija podataka] Provera Z1

Organizacija podataka - 9. Novembar 2023

Ako neko od studenata nema jasno određenu grupu, za potrebe provere na raspolaganju je termin 14. 11. 2023. u 11.00 a mesto okupljanja je ispred prostorije NTP-316.