Informacioni sistemi i baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Nikola Obrenović nikola.obrenovic(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Angelina Vujanović avujanovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke. Kancelarija JUG106.

Marija Kukić marijakukic(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 3 Geodezija i geomatika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. EP model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jazika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulacija podacima u BP. Osnove obrade transakcija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Literatura:
1.Mihajlović D. Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998
2.Mogin P. Struktura podataka i organizacija datoteka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1994
3.Mogin P., Luković I. Principi baze podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996
4.Date C. J. An Introduction to Database Systems, Addison Weslez, 2004

[ISBP] Obaveštenje o terminu popravnog testa

Informacioni sistemi i baze podataka - 28. Januar 2020

Studenti koji su se prijavili za izradu popravnog testa, radiće popravni test u sredu 29.01.2020. u učionici RC L1 u terminu  9:00h-10:30h

[ISBP] Popravni test

Informacioni sistemi i baze podataka - 20. Januar 2020

 Obaveštenje je za sve studente koji žele da poprave jednu predispitnu obavezu. 
Studenti koji žele da rade popravni zadatak sa vežbi treba da se prijave do subote 25.01.2020. godine do 20h, na mail marijakukic@uns.ac.rs. Studenti mogu da prijave samo jedan zadatak tj. samo jednu predispitnu obavezu od obaveza rađenih na vežbama. Subject poruke treba da sadrži:

Termini usmenih ispita - BP1 na RA, BP1 na PSI, OP na SIIT, ISiBP na GG

Organizacija podataka - 19. Januar 2020

Obaveštavam studente da se naredni termini za usmeni deo ispita iz predmeta Baze podataka 1 na RA, Baze podataka 1 na PSI, Informacioni sistemi i baze podataka na Geodeziji i Organizacija podataka na SIIT mogu pronaći u sledećoj tabeli.
 
Uz svaki termin, dato je mesto i vreme kada student treba da dođe, a broj praznih redova uz datum predstavlja broj slobodnih mesta u posmatranom terminu. Broj mesta po terminu je ograničen.

Rezultati Z3

Informacioni sistemi i baze podataka - 19. Januar 2020

[ISBP] Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Januar 2020

 10.01.2020. vežbe neće biti održane. Treći test biće realizovan 17.01.2020. u terminu vežbi a to su: 

  • za grupe 1,2 i stare studente, petak 17.01.2020. u terminu 19:30h-21:00h u RC L1
  • za grupe 3,4 petak 17.01.2020. u terminu 16:00h-17:30h MI D4-A

[ISBP] Rezultati zadatka 2 - Grupe 3 i 4

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Decembar 2019

 

[ISBP] Rezultati predmetnog zadatka

Informacioni sistemi i baze podataka - 25. Decembar 2019

Rezultati predmetnog zadatka nalaze se u prilogu. Uvid u radove je moguć na kraju nekog od narednih termina predavanja.

Rezultati Z2 grupe 1 i 2 i stari studenti

Informacioni sistemi i baze podataka - 22. Decembar 2019

Uvid u radove je u narednom terminu vežbi (utorak od 17 i 15).

Grupe 1, 2 i stari studenti

Informacioni sistemi i baze podataka - 13. Decembar 2019

Obaveštavaju se studenti grupa 1 i 2 da će test umesto u utorak biti održan u sredu 18.12. od 16h u P03. U ovom terminu će test raditi i stari studenti.

Termin vežbi za grupe 1 i 2

Informacioni sistemi i baze podataka - 9. Decembar 2019

Vežbe ove nedelje će biti u utorak od 17 i 15 u P02.

[ISBP] Rezultati zadatka 1 (SQL)

Informacioni sistemi i baze podataka - 6. Decembar 2019

 

Rezultati Z1 grupe 1 i 2 i stari studenti

Informacioni sistemi i baze podataka - 6. Decembar 2019

 

[ISBP] Promena termina vežbi

Informacioni sistemi i baze podataka - 1. Decembar 2019

Termin za grupe 3 i 4 je : petak, 16:00h - 17:30h, MID4-A
Termin za grupe 1, 2 i 5 je: petak, 19:30h - 21:00h, RC L1
Termin petak, 12:15h - 13:45h u narednom periodu neće postojati. 

[ISBP] Raspored za polaganja prvog testa na vežbama (SQL) - stari studenti

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Novembar 2019

 Polaganje prvog testa za stare studente biće održano 29.11.2019. u 19:30h u RC-L1. Spisak prijavljenih studenata nalazi se u prilogu. 

[ISBP] Informacija za stare studente

Informacioni sistemi i baze podataka - 19. Novembar 2019

 Svi stari studenti koji su uplatili da polažu predmet Informacioni sistemi i baze podataka preko kolokvijuma, potrebno je da se prijave na mail marijakukic@uns.ac.rs najkasnije do 21.11.2019. u 12h kako bi mogli da polažu kolokvijume. Potrebno je poslati mail koji sadrži podatke: broj indeksa, ime, prezime i redni broj zadatka. Termin polaganja prvog kolokvijuma biće naknadno okačen.

Rezultati usmenog ispita održanog 30.10.2019.

Baze podataka na E1 - 30. Oktobar 2019

 

Raspored za usmeni ispit BP na E1, ISBP, BP SIIT, OP

Baze podataka na E1 - 29. Oktobar 2019

 

Promena termina vežbi za grupe 1,2 i 7

Informacioni sistemi i baze podataka - 28. Oktobar 2019

Vežbi za grupe 1,2 i 7 u petak 1.11. i petak 8.11. od 19:30 neće biti.

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 25. Oktobar 2019

Grupe 1,2,7 vežbe iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka samo ovaj petak će imati u učionici P03, zgrada Jugodrva.

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 11. Oktobar 2019

 Termin za usmeni u socijalnom roku II:

  • sreda, 30.10.2019.