Informacioni sistemi i baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Dimitrieski dimitrieski(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Milica Todorović milicatodorovic(AT)uns.ac.rs

Miroslav Tomić tmiroslav(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 3 Geodezija i geomatika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. EP model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jazika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulacija podacima u BP. Osnove obrade transakcija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Literatura:
1.Mihajlović D. Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998
2.Mogin P. Struktura podataka i organizacija datoteka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1994
3.Mogin P., Luković I. Principi baze podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996
4.Date C. J. An Introduction to Database Systems, Addison Weslez, 2004

[ISiBP, ASVSP, DOMIJ, SBP] Usmeni ispit - raspored u terminu

Arhitekture sistema velikih skupova podataka - 3. Jul 2021

Usmeni ispit biće održan u ponedeljak 5.7.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 

[ISiBP, ASVSP, DOMIJ, SBP] Usmeni ispit - raspored u terminu

Arhitekture sistema velikih skupova podataka - 15. Jun 2021

Usmeni ispit biće održan u četvrtak 17.6.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 
 

[ISiBP, ASVSP, DOMIJ, SBP][JUN, JUL] Obaveštenje o usmenom ispitu

Arhitekture sistema velikih skupova podataka - 8. Jun 2021

 U junskom i julskom roku, usmeni deo ispita će biti održan u sledećim terminima:
 
- 17.06.2021.
- 05.07.2021.
 
Studenti koji žele da polažu usmeni deo ispita treba da prijave ispit studentskoj službi po standardnoj proceduri. Nakon dobijanja spiska od studentske službe, par dana pre svakog ispita, biće objavljena vremena i lokacija polaganja usmenog dela ispita. Lokacija i vreme se mogu razlikovati od onog objavljenog na studentskom servisu, pa pratite sajt predmeta radi ažurnih i relevantnih informacija.

[BP1, ISiBP] Usmeni ispit - raspored u terminu

Baze podataka 1 - 19. Maj 2021

Usmeni ispit biće održan u petak 21.5.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 

[ISiBP, ASVSP, BP1, SBP, DOMIJ] Obaveštenje o usmenom ispitu (apsolventski)

Arhitekture sistema velikih skupova podataka - 6. Maj 2021

 U majskom apsolventskom roku, usmeni deo ispita biće održan u sledećim terminima:

[ASVSP, ISiBP] Usmeni ispit - raspored u terminu

Arhitekture sistema velikih skupova podataka - 3. April 2021

Usmeni ispit biće održan u utorak 6.4.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 

[ISiBP] Obaveštenje o usmenom ispitu

Informacioni sistemi i baze podataka - 26. Mart 2021

U aprilskom roku, usmeni deo ispita će biti održan u sledećem terminu:

[BP1, ASVSP, ISiBP] Usmeni ispit - raspored u terminu

Arhitekture sistema velikih skupova podataka - 24. Mart 2021

Usmeni ispit biće održan u petak 26.3.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 

[ISiBP, ASVSP, BP1, SBP, DOMIJ] Obaveštenje o usmenom ispitu (apsolventski)

Sistemi baza podataka - 8. Mart 2021

U martovskom apsolventskom roku, usmeni deo ispita biće održan u sledećim terminima:

[ASVSP, ISiBP] Usmeni ispit - raspored u terminu

Informacioni sistemi i baze podataka - 4. Februar 2021

Usmeni ispit biće održan u ponedeljak 8.2.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 

[ISiBP] Predispitne obaveze

Informacioni sistemi i baze podataka - 22. Januar 2021

U prilogu se nalaze konačni rezultati predispitnih obaveza. Svi studenti koji su označeni crvenom bojom nemaju dovoljan broj poetna sa predispitnih obaveza i nisu stekli uslov za izlazak na ispit. Za eventualna pitanja javiti se svom asistentu.

[ASVSP, ISiBP] Usmeni ispit - raspored u terminu

Informacioni sistemi i baze podataka - 22. Januar 2021

Usmeni ispit biće održan u ponedeljak 25.1.2021 u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 
 
Molimo studente da se ponašaju odgovorno i pridržavaju preporuka Vlade Republike Srbije i Fakulteta tehničkih nauka o ponašanju usled pandemije. Nošenje maski je obavezno da bi se pristupilo polaganju ispita. Molimo studente da drže odstojanje od najmanje 2m u svakom trenutku unutar objekta.

[ISiBP] Raspored polaganja predispitnih obaveza za 21.01.2021.

Informacioni sistemi i baze podataka - 20. Januar 2021

U prilogu objave nalazi se raspored polaganja predispitnih obaveza za 21.01.2021. Studenti označeni crvenom bojom nisu rešeli status sa studentskom službom i ukoliko to ne urade do 21.01.2021.

[ISiBP] Raspored polaganja predispitnih obaveza za 20.01.2021.

Informacioni sistemi i baze podataka - 19. Januar 2021

NAPOMENA: Učionica 203 se nalazi u glavnoj zgradi Fakulteta tehničkih nauka.

[ISiBP] Prijava za Redovni termin II

Informacioni sistemi i baze podataka - 18. Januar 2021

Studenti koji žele da rade predispitne obaveze Test 2 (EER) i Test 3 (prevođenje) treba da popune sledeću prijavu. Prijave su moguće do 20.01.2021. u 15:00. Obaveštenje se odnosi na sve redovne studente, studente koji ponovo slušaju predmet i na studente koji su uplatili ponovno polaganje predispitnih obaveza. Stari studenti koji su na studentskoj službi izabrali opciju da polažu samo ispit nemaju pravo da ponovo polažu predispitne obaveze.

[ISiBP] Obaveštenje o usmenom ispitu

Informacioni sistemi i baze podataka - 18. Januar 2021

U januarskom i februarskom roku, usmeni deo ispita će biti održan u sledećim terminima:
 
- 25.01.2021.
- 08.02.2021.
 

[ISiBP] Prijava za Redovni termin I

Informacioni sistemi i baze podataka - 14. Januar 2021

Studenti koji žele da rade predispitne obaveze Predmetni zadatak, Test 1 (SQL) treba da popune sledeću prijavu. Prijave su moguće do 17.01.2021. u 23:59. 

[ISiBP] Obavještenje o načinu polaganja predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 28. Decembar 2020

 U prilogu objave nalazi se pdf sa objašnjenjem načina polaganja predispitnih obaveza na predmetu Informacioni sistemi i baze podataka. Obavještenje se odnosi na redovne studente, studente koji ponovo slušaju predmet i na studente koji su uplatili ponovno polaganje predispitnih obaveza. Stari studenti koji su na studentskoj službi izabrali opciju da polažu samo ispit nemaju pravo da ponovo polažu predispitne obaveze.

[BP1, ISiBP] Obaveštenje o usmenom ispitu u apsolventskom roku

Baze podataka 1 - 7. Decembar 2020

 Za apsolvente usmeni ispit biće odrzan u apsolventskom ispitnom roku:

  • 18.12.2020.

[BP1, ISiBP] Obaveštenje o usmenom ispitu u apsolventskom roku

Baze podataka 1 - 17. Novembar 2020

Za apsolvente usmeni ispit biće odrzan u apsolventskom ispitnom roku:

  • 27.11.2020.

Studenti koji žele da polažu usmeni deo ispita treba da prijave ispit studentskoj službi po standardnoj proceduri. Nakon dobijanja spiska od studentske službe, par dana pre ispita, biće objavljena konkretna vremena i lokacija polaganja usmenog dela ispita.