Informacioni sistemi i baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 3 Geodezija i geomatika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. EP model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jazika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulacija podacima u BP. Osnove obrade transakcija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Literatura:
1.Mihajlović D. Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998
2.Mogin P. Struktura podataka i organizacija datoteka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1994
3.Mogin P., Luković I. Principi baze podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996
4.Date C. J. An Introduction to Database Systems, Addison Weslez, 2004

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 18. April 2024

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 18. April 2024

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 18. April 2024

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 18. April 2024

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 18. April 2024

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić

Sistemi skladišta podataka - 18. April 2024

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 15. April 2024

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 11. April 2024

 

Obaveštenje za studente koji polažu završni ispit kod prof. Slavice Kordić

Sistemi skladišta podataka - 5. April 2024

 Termini za polaganje završnog ispita u aprilskom roku su sledeći: 

  • petak, 12.4.2024.
  • četvrtak, 18.4.2024. (popunjeno)
  • petak, 19.4.2024.

Raspored polaganja usmenog ispita kod prof. Slavica Kordić za 21.2.2024.

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 20. Februar 2024

 

Rezultati predroka predmeta Informacioni sistemi i baze podataka - Geodezija

Informacioni sistemi i baze podataka - 16. Februar 2024

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 13. Februar 2024

Zbog mnogobrojnih izmena usled prijavljivana i odjavljivanja evo novog rasporeda polaganja za 14.2.2024.

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić za 14.2.2024.

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 11. Februar 2024

 Ukoliko  je neko odustao od polaganja ili ukoliko ga nema na spisku molim da pošalje mejl. Prijave od 30. nisu se automatski prenele. 

Predmetna nastavnica

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić za 12.2.2024.

Sistemi skladišta podataka - 11. Februar 2024

Ukoliko nekog nema na spisku ili ukoliko je neko odustao od polaganja molim da se pošalje mail na istu mail adresu.

Premdetna nastavnica

[ISiBP] Pismeni završni ispit - raspored dolazaka

Informacioni sistemi i baze podataka - 4. Februar 2024

Pismeni završni ispit održaće se 05.02.2024. u 8:30 u salama 308 i 309. Raspored studenata po salama nalazi se na linku

[ISiBP] Podsetnik za prijavu pismenog završnog ispita

Informacioni sistemi i baze podataka - 31. Januar 2024

Podsećamo vas da će pismeni završni ispit biti održan u redovnom februarskom roku (januarsko-februarski 2). Svi studenti koji žele da izađu na ispit moraju da prijave ispit preko Studentske službe.

Obaveštanje za studente koji polažu usmeni kod prof. Slavice Kordić

Sistemi skladišta podataka - 29. Januar 2024

Svi usmeni zakazani za ovu sedmicu odlažu se zbog bolesti nastavnika. Studenti mogu da biraju preostale termine, a biće dodati i novi termini naknadno.
Pismeni završni ispiti biće održani po rasporedu. Studenti koji žele da polažu pismeno završni ispit ili da popravljaju PZ u februarskom roku (moguće je samo jedno od ta dva) potrebno je da ispit prijave zvanično u tom roku (februarskom).

[ISiBP] Finalni rezultati predispitnih obaveza nakon popravnog termina

Informacioni sistemi i baze podataka - 26. Januar 2024

 Poštovani studenti, u prilogu obaveštenja se nalaze finalni rezultati predispitnih obaveza nakon popravnog termina.

Za uvid u radove sa popravnog termina javiti se na mejl: 

  • SQL - Marku Vještici ili Jeleni Hrnjak,
  • ER model - Jeleni Hrnjak,
  • Prevođenje - Marku Vještici.

[ISiBP] Satnica popravnog termina 25.01.2024.

Informacioni sistemi i baze podataka - 24. Januar 2024

 U prilogu obaveštenja se nalazi satnica za popravni termin koji će se održati 25.01.2024. Potrebno je doći barem 5 minuta pre početka termina.

Raspored polaganja usmenog ispita 24.1.2024. kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 24. Januar 2024