Informacioni sistemi i baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs

Radovan Župunski radovan.zupunski(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 3 Geodezija i geomatika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. EP model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jazika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulacija podacima u BP. Osnove obrade transakcija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Literatura:
1.Mihajlović D. Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998
2.Mogin P. Struktura podataka i organizacija datoteka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1994
3.Mogin P., Luković I. Principi baze podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996
4.Date C. J. An Introduction to Database Systems, Addison Weslez, 2004

Rezultati završnog ispita, Informacioni sistemi i baze podataka, Geodezija

Informacioni sistemi i baze podataka - 8. April 2022

 

Obaveštenje za studente Geodezije za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 30. Mart 2022

Podsetnik na obaveštenje od 17.2.2022.

U aprilskom roku zvršni ispit moćiće da se polaže i pismeno i usmeno pod uslovima koje smo dogovorili na početku godine. 

Finalni rezultati predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 28. Februar 2022

U prilogu se nalaze finalni rezultati predispitnih obaveza.

Obaveštenje za studente Geodezije - Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 24. Februar 2022

Predmetni zadatak sa predavanja predmeta Informacioni sistemi i baze podataka  zakazan za 27.2.2022. biće održan u 11h. Sale su 101 i 109A. 
Raspored polaganja usmenog za studente koji su prijavili dat je u prilogu.

Obaveštenje za studente Geodezije za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 17. Februar 2022

Predmetni zadatak sa predavanja biće održan 27.02.2022. Svi koji su zvanično prijavili ispit na Stud. službi za februarski rok smatraće se da su se prijavili za polaganje.

[ISiBP] Rezultati nakon popravnog zadatka

Informacioni sistemi i baze podataka - 14. Februar 2022

U prilogu se nalaze rezultati nakon popravnog zadatka iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka.

[ISiBP] Popravni termin - promena prostorije

Informacioni sistemi i baze podataka - 11. Februar 2022

Popravni termin iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka biće održan u prostoriji 201 umesto u MI A2-1 u istom terminu. 

[ISiBP] Popravni termin

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Februar 2022

U prilogu se nalazi spisak studenata za popravni termin koji će biti održan 12. februara 2022. u 11:00 u prostoriji MI A2-1

Obaveštenje za studente Geodezije za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Februar 2022

Za studente koji su prijavili usmeno polaganje predmeta Informacioni sistemi i baze podataka ispit će biti održan u subotu 12.02. po sledećem rasporedu:

11h

GE44/2020 Đorđe Josić

Obaveštenje za studente Geodezije

Informacioni sistemi i baze podataka - 8. Februar 2022

U subotu 12.02.2022. godine biće održano ponavljanje predispitnih obaveza. Procedura za ponavljanje data je u obaveštenju od 17.01.2022.
Takođe, u subotu 12.02.2022. studenti mogu polagati završni ispit usmeno.
Za usmeno polaganje potrebno je javiti se predmetnom nastavniku Slavici Kordić na mail do četvrtka 10.02. u ponoć.

Obaveštenje za studente Geodezije

Informacioni sistemi i baze podataka - 31. Januar 2022

 Postavljeni su termini u Teamsu za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

[BP1 RA, PSI i IN, BP2 RA i IN, ISiBP] Dodatni termin predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 29. Januar 2022

U prilogu se nalazi raspored termina i studenata za polaganje testova u dodatnom terminu 1. februara 2022.

Molimo studente prilikom polaganja predispitnih obaveza da se ponašaju odgovorno i pridržavaju preporuka Vlade Republike Srbije i Fakulteta tehničkih nauka o ponašanju usled pandemije. Nošenje maski je obavezno da bi se pristupilo polaganju predispitnih obaveza. Molimo studente da drže odstojanje od najmanje 2m u svakom trenutku unutar objekta.

Obaveštenje za studente Geodezije za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Januar 2022

Mole se svi studenti koji su u zimskom semestru slušali predmet Informacioni sistemi i baze podataka da prisustvuju online konsultacijama na Teams-u koje će biti održane u petak 28.02.2022. u 14 i 30. 

                                                                                             Predmetni nastavnik

[ISiBP] Rezultati predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Januar 2022

U prilogu se nalazi spisak studenata sa rezultatima predispitnih obaveza.

Obaveštenje o odlaganju završnog ispita u januarskom roku

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Januar 2022

Ispit za predmet Informacioni sistemi i baze podataka predviđen 28.01.2022. godine biće odložen. Termin za polaganje biće naknadno objavljen. 

                                                                          Predmetni nastavnik

[BP1 RA, PSI i IN, BP2 RA i IN, ISiBP] Dodatni termin predispitnih obaveza

Baze podataka 1 - 24. Januar 2022

Studenti koji su bili pozitivni na COVID-19 tokom polaganja predispitnih obaveza mogu izaći na dodatni termin koji će biti organizovan 01.02.2022

Potrebno je u naredna 3 dana (zaključno sa 27.1.2022.) javiti se nadležnom asistentu i dostaviti rezultate testa na COVID-19 ili potvrdu o izolaciji.

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su se javili da će izostati sa predispitnih obaveza. 

[ISiBP] Predmetni zadatak

Informacioni sistemi i baze podataka - 19. Januar 2022

Za studente koji ponovo polažu predmet, biće organizovan i Predmetni zadatak 22. januara. U prilogu se nalazi spisak studenata prijavljenih za polaganje Predmetnog zadatka. U istom terminu polaže se i zadatak iz Prevođenja EER modela u relacioni.

[ISiBP] Popravni termin

Informacioni sistemi i baze podataka - 17. Januar 2022

Popravni termin iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka biće održan u zvaničnom terminu februarskog ispitnog roka (12. februar). Za izlazak na popravni potrebno je zvanično da prijavite ispit na studentskoj službi i javite asistentu nadležnom za vašu grupu koji test želite da popravljate (SQL, EER ili Prevođenje). 

Prijavom na popravni termin, poništavaju se prethodno osvojeni bodovi iz prijavljenog testa.

[ISiBP] Predispitna obaveza 22.01.2022.

Informacioni sistemi i baze podataka - 16. Januar 2022

Test iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka biće održan 22.01.2022. (Prevođenje EER u relacioni model). U prilogu se nalazi finalni spisak studenata za polaganje testa. 
 
Studenti koji su pozitivni na COVID-19 ne mogu prisustvovati testu i u obavezi su da se jave asistentu nadležnom za svoju grupu. Biće organizovan poseban termin polaganja testa za studente koji su pozitivni na COVID-19. Potrebno je dostaviti dokaz asistentu da je student pozitivan na COVID-19.