Lične Informacije

Jelena Hrnjak
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula ms
Nastava asistent
E-mail
Lična stranica https://www.linkedin.com/in/jelena-hrnjak-30063a226/
Prostorija i telefon

 Kancelarija: NTP 308

Predmeti