Baze podataka na E1

osnovni podaci

Nastavnici:
Milan Čeliković milancel(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Miroslav Tomić tmiroslav(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

nastavni plan

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, BP E1] Usmeni ispit 10.2.2023

Uvod u baze podataka - 8. Februar 2023

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Baze podataka na E1 biće održan 10.2.2023 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP E1, BP1 PSI, BP2 II, BP2 E2, SUBP, DOMIJ] Usmeni ispit 29.9.2022

Baze podataka 2 - 28. Septembar 2022

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka na E1, Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2 i II, Sistemi za upravljanje bazama podataka, Domenski orijentisano modelovanje i jezici biće održan 29.9.2022. u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP E1, BP1 PSI, BP2 II, BP2 E2, SUBP, DOMIJ] Usmeni ispit 22.9.2022

Sistemi za upravljanje bazama podataka - 21. Septembar 2022

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka na E1, Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2 i II, Sistemi za upravljanje bazama podataka, Domenski orijentisano modelovanje i jezici biće održan 22.9.2022. u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP E1, BP1 PSI, BP2 II, BP2 E2, DOMIJ] Usmeni ispit 8.9.2022 i 9.9.2022

Uvod u baze podataka - 7. Septembar 2022

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka na E1, Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2 i II, Domenski orijentisano modelovanje i jezici biće održan 8.9.2022. i 9.9.2022. u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP EE, BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II] Usmeni ispit 18.07.2022

Baze podataka na E1 - 17. Jul 2022

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka na E1, Baze podataka 1 PSI, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II biće održan 18.7.2022 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu

[BP E1] Predrok rezultati

Baze podataka na E1 - 7. Jul 2022

U prilogu se nalaze rezultati predroka i ocene studenata iz predmeta Baze podataka na E1 koji su polagali ispit u junskom ispitnom roku.

Napomena: ukoliko želite da poništite ocenu, potrebno je da se javite predmetnom nastavniku Milanu Čelikoviću najkasnije sutra (8.7.2022.) do 12:00.

[BP na E1] Predrok

Baze podataka na E1 - 29. Jun 2022

Poštovani studenti, u prilogu se nalazi spisak studenata koji su prijavili ispit odnosno spisak studenata koji su prijavljeni za predrok.

Predrok će se održati u četvrtak (30.06.) u učionici 109A sa početkom u 7:30h. Molimo studenate da budu ispred učionice 15 minuta ranije.

[BP na E1] Konačni rezultati predispitnih obaveza

Baze podataka na E1 - 25. Jun 2022

Poštovani studenti, u prilogu se nalaze konačni rezultati predispitnih obaveza. Ukoliko uočite neslaganje u bodovima sa vašom evidencijom potrebno je da se javite asistentu Miroslavu Tomiću na email. 

[BP na E1] Popravni termin

Baze podataka na E1 - 24. Jun 2022

Poštovani studenti, u prilogu se nalazi spisak studenata koji su se prijavili za popravni termin. Potrebno je da svi studenti sa spiska dođu u MI A2-2 u subotu (25.06.) u 10:00h.

Napomena: stečeni bodovi sa predispitnih obaveza koje su studenti prijavili se poništavaju.

[BP na E1] Prijava za popravni termin

Baze podataka na E1 - 21. Jun 2022

Poštovani studenti prijavu za popravni termin možete izvršiti tako što ćete se upisati u google tabelu koja se nalazi na linku na dnu ovog teksta. Potrebno je upisati indeks, prezime, ime i predispitnu obavezu koju želite da popravljate. Moguće je popravljati test iz SQL- a ili EER- a ili prevođenja EER šeme u relacioni model.

[BP na E1] Preliminarni rezultati predispitnih obaveza

Baze podataka na E1 - 21. Jun 2022

Poštovani studenti u prilogu se nalaze preliminarni rezultati predispitnih obaveza.

Ukoliko primjetite da rezultati nisu odgovarajući potrebno je da se javite asistentu Miroslavu Tomiću na email. 

[BP na E1] Rezultati trećeg testa

Baze podataka na E1 - 21. Jun 2022

Poštovani studenti u prilogu se nalaze rezultati testa prevođenje EER modela u relacioni.

Za uvid u radove studenti koji su radili u terminu grupe 1 trebaju se javiti Miroslavu Tomići na email. Studenti koji su radili u terminu grupe 2 i stari studenti se trebaju javiti asistentu Radovanu Župunskom na email.

[BP na E1] Rezultati predmetnog zadatka

Baze podataka na E1 - 21. Jun 2022

Poštovani studenti u prilogu se nalaze rezultati predmetnog zadatka.

Za uvid u radove potrebno je javiti se profesoru Milanu Čelikoviću na email. 

[BP na E1] Zadatak 3 - prevođenje

Baze podataka na E1 - 17. Jun 2022

Poštovani studenti, u terminu nadoknade 20. juna biće održan test iz prevođenja. Studenti bi trebalo da prisustvuju grupi u kojoj pripadaju. U prilogu se nalazi spisak studenata raspoređenih po grupama.

[BP na E1] Obaveštenje o usmenom delu ispita - 30.06.2022.

Baze podataka na E1 - 16. Jun 2022

U junskom ispitnom roku, usmeni deo ispita biće održan 30.06.2022. godine.

Studenti koji žele da polažu usmeni deo ispita treba da prijave ispit studentskoj službi po standardnoj proceduri. Nakon dobijanja spiska od studentske službe, par dana pre svakog ispita, biće objavljena vremena i lokacija polaganja usmenog dela ispita. Lokacija i vreme se mogu razlikovati od onog objavljenog na studentskom servisu, pa pratite sajt predmeta radi ažurnih i relevantnih informacija.

[BP na E1] Predmetni zadatak

Baze podataka na E1 - 11. Jun 2022

Poštovani studenti, predmetni zadatak će biti održan u ponedjeljak (13.06.) u 18.15h u prostoriji AH1. Molimo vas da dođete 15 minuta ranije.

[BP na E1] Rezultati drugog testa

Baze podataka na E1 - 11. Jun 2022

Poštovani studenti u prilogu se nalaze rezultati testa iz EER- a.

Za uvid u radove studenti koji su radili u terminu grupe 1 i stari studenti se trebaju javiti Miroslavu Tomiću na email. Studenti koji su radili u terminu grupe 2 se trebaju javiti asistentu Radovanu Župunskom na email. 

[BP na E1] Zadatak 2 - EER

Baze podataka na E1 - 28. Maj 2022

Poštovani studenti, u 11. nedelji vježbi (7. jun) biće održan test iz EER- a u terminima vježbi. Studenti bi trebalo da prisustvuju u grupi u kojoj pripadaju. U prilogu se nalazi spisak studenata raspoređenih po grupama. 

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, BP E1] Usmeni ispit 24.05.2022

Uvod u baze podataka - 22. Maj 2022

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka na E1, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II biće održan 24.5.2022 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu

[BP na E1] Rezultati prvog testa

Baze podataka na E1 - 15. Maj 2022

Poštovani studenti u prilogu se nalaze rezultati testa iz SQL- a.

Za uvid u radove studenti koji su radili u terminu grupe 1 i stari studenti se trebaju javiti asistentu Miroslavu Tomiću na email. Studenti koji su radili u terminu grupe 2 se trebaju javiti asistentu Radovanu Župunskom na email.