Arhitektura računara - E2, E3 i IN

osnovni podaci

Nastavnici:
Dušan Gajić dusan.gajic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru putem mejla.


Asistenti:
Nebojša Horvat horva.n(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Luka Radović lradovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem email poruke.

Milena Vujičić vujicic_milena(AT)uns.ac.rs

Helena Anišić hanisic(AT)uns.ac.rs

Petar Trifunović p.trifunovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Anja Delić delicc.anja(AT)gmail.com

Nikola Vukić nikola.vukic(AT)uns.ac.rs

Sara Poparić poparic.sara(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).

[AR] Spiskovi osvojenih poena sa predlozima ocena

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 11. Jun 2024

Poštovane koleginice i kolege,
U prilogu se nalaze spiskovi osvojenih poena i predlozi ocena. Studenti koji su zadovoljni ocenom ne treba da se pojave u petak, 14.06.2023. u terminu ispita. Upis ocena se obavlja samo elektronskim putem preko veb servisa.

NAPOMENA: Bodovi za stare studente su sačuvani i ako imaju 16, ili više, bodova od prošle godine samo treba da prijave ispit.

[RA][PR][IN] Rezultati nadoknade/popravnog

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 4. Jun 2024

 Postovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze rezultati nadoknade/popravnog. Uvid je od 15h u MI A2-3.

[AR] Satnica popravnog i nadoknade

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 3. Jun 2024

Poštovane koleginice i kolege,

Popravni i nadoknada će se održati u utorak 04.06. od 07:00 u MI A2-1 za sve prijavljene studente.

[AR] Izmena uslova za izlazak na popravni

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 3. Jun 2024

Poštovane koleginice i kolege,

Došlo je do promene uslova za popravni.

Ako želite da popravljate SOV, na popravni možete izaći ako imate osvojenih 75% bodova na T1234 (ukupno 30 ili više poena u zbiru sa T12 i T34).

Ako imate 75% poena na SOV-u (22 ili više poena) možete popravljati ceo T1234 ili posebno T12 ili T34.

Prijava za nadoknadu i popravni se produžava do večeras u 20h. Molimo Vas da ako želite da izađete na popravni ili nadoknadu da se prijavite preko sledeće forme (ako već niste).

[AR] Ispravke u spiskovima poena osvojenih na predispitnim obavezama i parcijalnim ispitima

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 2. Jun 2024

Poštovane koleginice i kolege,

Zbog nastalih grešaka u ranije objavljenim spiskovima poena, u prilogu ovog obaveštenja možete naći ispravljene poene sa predispitnih obaveza i parcijalnih ispita iz predmeta Arhitektura računara.

[AR] Prijava za nadoknadu ili popravni

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 2. Jun 2024

Poštovane koleginice i kolege,

Otvorena je prijava za popravni ili nadoknadu iz Arhitekture računara. Krajnji rok za prijavu popravnog ili nadoknade je ponedeljak 03.06. u 19:00.

Na popravnom je moguće raditi posebno T12, T34, ili SOV. Za popravni bilo kog testa radi se zadatak težine SOVa, dok se za nadoknadu T1234 radi T1234. Ukoliko se prijavite za popravni, odmah nakon prijave se BRIŠU ranije ostvareni bodovi sa testa koji popravljate.

USLOVI:

[AR] Poeni osvojeni na predispitnim obavezama i parcijalnim ispitima

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 2. Jun 2024

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze svi poeni osvojeni na predispitnim obavezama, kao i poeni osvojeni na parcijalnim ispitima.

Uvid u radove održaće se sutra, 3.6., u terminima predavanja, u amfiteatrima u kojima se predavanja održavaju po rasporedu (PSI i IN od 13.15 u amfiteatru A4; RA od 15.15 u amfiteatru A2).

U narednom obaveštenju možete naći sve važne informacije o popravnom i nadkonadi, kao i formu za prijavu za iste.

[AR] Popravni i nadoknada

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 29. Maj 2024

Poštovane koleginice i kolege,

[AR] spisak studenata koji su oslobođeni SOV-a

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 24. Maj 2024

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalazi se spisak studenata koji se oslobađaju polaganja SOV-a.

Uslov za osbobađanje SOV-a je minimalno osvojenih 36 bodova na testu T1234 i urađen zadatak za pripremu u terminu vežbi.

NAPOMENA: Studenti se ne oslobađaju polaganja drugog dela parcijalnog ispita.

[AR] Raspored polaganja SOV-a za stare studente

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 20. Maj 2024

Poštovane koleginice i kolege,
U prilogu ovog obaveštenja nalazi se raspored polaganja SOV-a za stare studente. Za sve dodatne informacije obratiti se na mejl: poparic.sara@uns.ac.rs.

[AR] Rezultati T1234

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 6. Maj 2024

Poštovane koleginice i kolege,
U prilogu se nalaze rezultati testa T1234.

Uvid u radove će se održati 9. maja u 16h u učionici 321. Ovo se odnosi na sve studente osim one koji su kolokvijum radili:

  • 23.4. u 10:30 u MI-A2-1 ili
  • 23.4. u 14:00h u NTP 316 ili
  • 22.4. u 7:00h u NTP 316/317 (stari studenti).

Studenti iz navedenih termina mogu izvršiti uvid u radove sutra 7.5. u terminu vežbi koje drži asistent Luka Radović (10:30 MI-A2-1 ili 14:00 NTP 316).

[AR] Stari studenti - poeni sa parcijalnih

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 21. April 2024

Poštovane koleginice i kolege,

[AR] T1234 raspored polaganja za stare studente

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 20. April 2024

 Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalazi se raspored polaganja kolokvijuma T1234 za stare studente. Za sve dodatne informacije obratiti se na mejl: poparic.sara@uns.ac.rs.

[AR] Praćenje vežbi preko Google Colab sveske (alternativa za MacBook korisnike)

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 3. April 2024

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi link do resursa koje možete iskoristiti za praćenje vežbi iz predmeta Arhitektura računara preko besplatnih usluga koje nudi Google.

Link do Google Colab sveske koju možete koristiti za kucanje, pokretanje i debagiranje koda: https://colab.research.google.com/drive/1hdm4KikYmOjwQWarudrN5Byvn2U0QKD.... Obavezno napraviti svoju kopiju sveske (klikom na opciju Copy to Drive na vrhu ekrana) i pažljivo pročitati sva uputstva pre početka rada.

[AR] Prijave za T1234 stari studenti

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 26. Mart 2024

Poštovane koleginice i kolege,

Studenti koji ponovo polažu predmet Arhitektura Računara preko kolokvijuma i planiraju da rade T1234 treba da se prijave na sledećoj Google formi.

[AR] Lakši SOV

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 20. Mart 2024

Poštovane koleginice i kolege,

Lakši SOV je prilika da dođete do maksimalno 36 bodova tako što ćete u redovnom terminu SOV-a raditi zadatak težine T12. 
Uslov za izradu lakšeg SOV-a je da na T1234 imate osvojenih 15 bodova ili više.

[AR] Instalacija operativnog sistema i potrebnih alata

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 8. Mart 2024

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi link sa uputstvom za instalaciju Ubuntu operativnog sistema na računarima sa ARM arhitekturom procesora (noviji arhitektura Apple procesora, "M" serija). U repozitorijumu predmeta može se naći ažurirana uvodna prezentacija sa dodatnim uputstvima za instalaciju operativnog sistema i ostalih potrebnih alata.

Link za instalaciju Ubuntu 22.04 OS-a na ARM arhitekturi: https://techblog.shippio.io/how-to-run-an-ubuntu-22-04-vm-on-m1-m2-apple...

[AR] Dodatno pojašnjenje pravila polaganja predispitnih obaveza

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 20. Februar 2024

Poštovane koleginice i kolege,

U toku semestra se rade dva testa koja čine predispitne obaveze: T1234 i SOV. Testovi se rade u toku semestra u redovnom terminu vežbi.
Na kraju semestra će se održati jedan termin u kom studenti mogu da rade popravni ili nadoknadu jednog od pomenutih testova. Uslovi za popravni ili nadoknadu su:
- za popravak jednog testa je neophodno imati 75% ili više bodova iz drugog testa koji se ne popravlja

[AR] Spiskovi osvojenih poena sa predlozima ocena nakon popravka predispitnih obaveza

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 30. Avgust 2023

Poštovane koleginice i kolege,
U prilogu se nalaze spiskovi osvojenih poena i predlozi ocena nakon popravka predispitnih obaveza.
Uvid u radove će se održati u četvrtak 31.08. u 18:00 u kancelariji NTP 321.
Predmetni nastavnik i asistenti

[AR] Prijava ispita u septembarskim ispitnim rokovima

Arhitektura računara SIIT - 24. Avgust 2023

Obaveštavaju se studenti koji su se prijavili za ponovno polaganje predispitnih obaveza iz Arhitekture računara da, zbog premalog razmaka između termina predispitnih obaveza i termina održavanja ispita, ispit ne prijavljuju za rok Septembar 1, već za neki od narednih rokova.