Arhitektura računara - E2, E3 i IN

osnovni podaci

Nastavnici:
Dušan Gajić dusan.gajic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru putem mejla.


Asistenti:
Nebojša Horvat horva.n(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Luka Radović lradovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem email poruke.

Milena Vujičić vujicic_milena(AT)uns.ac.rs

Helena Anišić hanisic(AT)uns.ac.rs

Aleksandar Ignjatijević aleksandar.ignjatijevic(AT)uns.ac.rs

Petar Trifunović trifunovic.e24.2021(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).

[AR SVI] Rezultati predispitnih obaveza

Arhitektura računara SIIT - 5. Septembar 2022

 Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi lista studenata koji su dopunili broj bodova do 36 i imaju uslov za polaganje predmeta.

[AR] Raspored polaganja predispitnih obaveza 30.8.2022.

Arhitektura računara SIIT - 26. Jul 2022

Poštovane koleginice i kolege,
 
Dodatni popravni termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Arhitektura računara za studijske programe RA, PSI, IN i SIIT održaće se u utorak 30.8. u laboratorijama MI A2-1 i A2-3.
 

[AR] Polaganje predispitnih obaveza

Arhitektura računara SIIT - 13. Jul 2022

Poštovane koleginice i kolege,
 

[AR PSI] Ispit 3.7.2022.

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 2. Jul 2022

Poštovane koleginice i kolege,
 
U prvom ispitnom roku na studijskom programu PSI koji se održava 3.7. moguće je radit PI1 i PI2 odvojeno. U svim narednim rokovima se radi ceo ispit koji nosi 30 bodova.
 

[AR E2, IN, E3] Izmenjeni spisak sa bodovima

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 22. Jun 2022

 Postovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze izmenjeni spiskovi sa bodovima

[AR PSI/RA/IN] Spiskovi osvojenih bodova

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 22. Jun 2022

Poštovane kolege,

U prilogu obaveštenja se nalaze spiskovi sa osvojenim bodovima u toku semestra kao i sa predloženim ocenama za studente koji su ispunili sve uslove.

Napomena: Predložena ocena će biti prosleđena studentskoj službi ukoliko student prijavi ispit, a ne javi se profesoru da poništava ocenu.

Srdačan pozdrav,
Nastavnički tim predmeta

[AR RA/IN] Ispit 23.06.

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 22. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prvom ispitnom roku koji se održava 23.06. moguće je radit PI1 i PI2 odvojeno. U svim narednim rokovima se radi ceo ispit koji nosi 30 bodova.

Studenti koji nisu prijavili ispit a žele ponovo da rade PI1 ili PI2 mogu to da urade 23.06. ali moraju i da obaveste profesora o tome slanjem email-a (studenti koji su prijavili ispit ne šalju email).

Svi studenti koji žele da ponove PI1 treba da dođu 23.06. u 7:30 ispred učionica MI A2-1 i MI A2-3.

[AR PSI/RA/IN] Domaći satnica i nadokanda spisak

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 19. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obaveštenja se nalazi satnica po kojoj se 20.06. radi odbrana domaćeg zadatka.
U prilogu obaveštenja se takođe nalazi spisak studenata koji su se prijavili za nadoknadu/popravni.

[AR PSI/RA/IN] Domaći

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 18. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

[AR RA/IN/PSI] Dodatni bodovi

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 17. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obaveštenja se nalaze spiskovi sa dodatnim bodovima.

[AR E2, E3, IN] SOV rezultati

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 16. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

[AR E2, E3, IN] Bitni datumi do kraja semestra

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 12. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

[AR E2, E3, IN] SOV spisak studenata koji su oslobodjeni

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 8. Jun 2022

 Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi PDF studenata koji su oslobodjeni SOVa.

[AR E2,E3,IN] SOV rezultati Stari studenti

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 7. Jun 2022

 Postovane koleginice i kolege, u prilogu se nalaze rezultati SOV za stare studente. Za uvid pisati na lradovic@uns.ac.rs

[AR] Bonus poeni sa predavanja

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 6. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Spisak sa bonus poenima sa predavanja nalazi se u prilogu obaveštenja, kao i na repozitorijumu.

Predmetni nastavnik

AR E2, PSI, IN] Rezultati T34

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 29. Maj 2022

Poštovane koleginice i kolege, 
U prilogu se nalaze rezultati T34. Za uvid u radove javiti se vašem asistentu.

[AR SVI] Rezultati T1234 Stari studenti

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 17. Maj 2022

 Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze rezultati T1234. Za uvid pisati na lradovic@uns.ac.rs

[AR E2, PSI, IN] Rezultati T12

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 26. April 2022

 Poštovane koleginice i kolege, 

U prilogu se nalaze rezultati T12. Za uvid u radove javiti se vašem asistentu.

[RA] Termin testa T12 za grupe petkom

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 6. April 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Grupe koje računarske vežbe slušaju petkom polagaće T12 u nedelju, 10.4.2022. od 8:00 u učionicama MI A2-1 i A2-3.

[AR PSI/RA/IN] Polaganje kolokvijuma - stari studenti

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 28. Mart 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Studenti koji opet polažu predmet preko kolokvijuma rade testove uživo.
Pravila polaganja kao i gradivo koje dolazi na testove ostaje isto kao i prethodnih godina.

Prva dva testa (T12 i T34) će biti spojena u T1234. Rade se dva odvojena zadatka u jednom terminu. T1234 se održava 04.05. u MI A2-1 u periodu od 07:00 do 10:15.
SOV se održava 01.06. u MI A2-1 u periodu od 07:00 do 10:15.