Arhitektura računara - E2, E3 i IN

osnovni podaci

Nastavnici:
Dušan Gajić dusan.gajic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru putem mejla.


Asistenti:
Nebojša Horvat horva.n(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Luka Radović lradovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem email poruke.

Milena Vujičić vujicic_milena(AT)uns.ac.rs

Helena Anišić hanisic(AT)uns.ac.rs

Aleksandar Ignjatijević aleksandar.ignjatijevic(AT)uns.ac.rs

Petar Trifunović p.trifunovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).

[AR II] Upis ocena

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 2. Septembar 2019

Poštovane koleginice i kolege,

Upis ocena iz predmeta Arhitektura računara na studijskom programu Informacioni inženjering je u utorak, 3.9.2019. u 9 h u JUG-216.

[AR II] Ukupni rezultati aktivnosti u toku semestra

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 11. Jun 2019

Poštovane koleginice i kolege,

Na repozitorijumu i u prilogu ovog obaveštenja su postavljeni ukupni rezultati aktivnosti u toku semestra iz predmeta Arhitektura računara na studijskom programu Informacioni inženjering.

Upis ocena je u terminu ispita 20.6.2019.

Promena termina Parcijalnog testa

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 4. Jun 2019

Poštovane kolege,

Kao što vam je profesor već naglasio na predavanjima, za grupe 3 i 4 će se parcijalni ispit 2 održati 06.06. sa početkom u 15:30. Tog dana se na vežbama radi samo parcijalni ispit.

[AR II] Rezultati SOV

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 31. Maj 2019

Poštovane koleginice i kolege,

Na repozitorijumu i u prilogu ovog obaveštenja su postavljeni rezultati SOV iz Arhitekture računara na studijskom programu Informacioni inženjering.

Uvid u radove biće održan u četvrtak, 6.6.2019. u 19:00 u kancelariji JUG-216.

[AR II] Nadoknada

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 30. Maj 2019

Poštovane koleginice i kolege,

Nadoknada za studente koji su propustili neki od testova, a ispunjavaju uslove za nadoknadu definisane pravilima polaganja predmeta, održaće se u subotu 1.6.2019. u 8:00 u laboratoriji MI A2-1.

[AR II] Domaći zadatak

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 20. Maj 2019

Poštovane koleginice i kolege,

Na repozitorijumu i u prilogu ovog obaveštenja postavljen je domaći zadatak. 

Odbrana domaćeg zadatak biće u nedelju, 26.5.2019. u 12 h u kabinetu JUG-105.

Prilikom predaje rešenja, svakom će biti postavljeno jedno ili više pitanja o predatom kodu, a može biti tražena i sitnija modifikacija koda na licu mesta.

[AR II] Rezultati T34

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 5. Maj 2019

Poštovane koleginice i kolege,

Na repozitorijumu i u prilogu ovog obaveštenja su postavljeni rezultati T34 iz Arhitekture računara na studijskom programu Informacioni inženjering.

Uvid u radove biće održan u utorak, 7.5.2019. u 9:00 u kancelariji JUG-216.

[AR II] Rezultati T12

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 31. Mart 2019

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja su postavljeni rezultati Testa12 iz Arhitekture računara na studijskom programu Informacioni inženjering koji je održan 28.03.2019.

[AR II] Rezultati ispita 21.6.2018.

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 22. Jun 2018

Poštovane koleginice i kolege,

Na repozitorijumu i u prilogu ovog obaveštenja su postavljeni rezultati ispita iz Arhitekture računara na studijskom programu Informacioni inženjering koji je održan 21.6.2018.

Uvid u radove i upis ocena biće održan u utorak, 26.6.2018. u 9:00 u kancelariji JUG-216.

[AR II] Rezultati nadoknade

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 12. Jun 2018

Poštovane koleginice i kolege,

Na repozitorijumu i u prilogu ovog obaveštenja su postavljeni rezultati nadoknade iz Arhitekture računara na studijskom programu Informacioni inženjering.

Uvid u radove biće održan u četvrtak, 14.6.2018. u 9:00 u kancelariji JUG-216.

[AR II] Ukupni rezultati predispitnih obaveza i nadoknada

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 8. Jun 2018

Poštovane koleginice i kolege,

Na repozitorijumu i u prilogu ovog obaveštenja su postavljeni ukupni rezultati predispitnih obaveza iz Arhitekture računara na studijskom programu Informacioni inženjering.

Nadoknada će biti održana u ponedeljak, 11.6.2018. u 9:00 u učionici MI A2-1.

[AR II] Rezultati SOV i predispitnih obaveza

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 4. Jun 2018

Poštovane koleginice i kolege,

Na repozitorijumu i u prilogu ovog obaveštenja su postavljeni rezultati SOV, kao i ukupni rezultati predispitnih obaveza iz Arhitekture računara na studijskom programu Informacioni inženjering.

Uvid u radove biće održan u utorak, 5.6.2018. u 9:00 u kancelariji JUG-216.

[AR II] Rezultati T34

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 29. April 2018

Poštovane koleginice i kolege,

Na repozitorijumu i u prilogu ovog obaveštenja su postavljeni rezultati T34 iz Arhitekture računara na studijskom programu Informacioni inženjering.

Uvid u radove biće održan u četvrtak, 3.5.2018. u 18:15 u kancelariji JUG-216.

Sastanak nastavnika i studenata na studijskom programu Informacioni inženjering

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 26. April 2018

Poštovane koleginice i kolege,

Sastanak nastavnika i studenata na studijskom programu Informacioni inženjering biće održan u utorak, 8.5.2018. u 20 h u učionici 206.

[AR II] Rezultati T12

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 1. April 2018

Poštovane koleginice i kolege,

Na repozitorijumu i u prilogu ovog obaveštenja su postavljeni rezultati T12 iz Arhitekture računara na studijskom programu Informacioni inženjering.

Uvid u radove biće održan u utorak, 3.4.2018. u 9:30 u kancelariji JUG-216.