Osnovi računarske inteligencije - Informacioni inženjering

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlomAsistenti:
Miroslav Tomić tmiroslav(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

nastavni plan

[ORI-IN] Prelazak na platformu Canvas

Osnovi računarske inteligencije - Informacioni inženjering - 22. Februar 2021

Osnovno okruženje za distribuciju materijala, obaveštenja i drugih bitnih informacija na predmetu postaje onlajn kurs 13.E236A.IN.Osnovi računarske inteligencije u sklopu platforme Canvas (https://canvas.ftn.uns.ac.rs/).

[ORI-IN] Prelazak na platformu SOVA

Osnovi računarske inteligencije - Informacioni inženjering - 20. Mart 2020

Nastava će se do daljeg izvoditi na daljinu preko platforme SOVA. Studenti treba da se prijave na tamošnji onlajn kurs Osnovi računarske inteligencije 2019/20 (IN). Distribucija nastavnih materijala, obaveštavanje i ostale aktivnosti odvijaće se u sklopu pomenutog onlajn kursa. U repozitorijumu sajta ACS biće dostupni samo osnovni materijali.

[ORI-IN] Nastavni materijali

Osnovi računarske inteligencije - Informacioni inženjering - 20. Mart 2020

Nastavni materijali koji su predviđeni za predavanja i vežbe u 4. nedelji nastave mogu se naći u repozitorijumu.

Bitni termini

Osnovi računarske inteligencije - Informacioni inženjering - 1. Mart 2020

Posebno bitni termini nastave:

  • 24. april 2020, zadatak,
  • 1, 3, 8. i 10. jun 2020, seminarski rad (prijavljivanje do 23. 5. 2020) i
  • 12. jun 2020, projekat (prijavljivanje do 23. 5. 2020).

U svim terminima nastave vrednuje se prisustvo.