Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


nastavni plan

Semestar: 9
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3
Sadržaj predmeta:
Pojam, uloga i karakteristike procesa poslovanja u organizacionim sistemima. Osnovni motivi nastanka i principi modelovanja procesa poslovanja. Analiza procesa poslovanja i zahteva korisnika. Pravila poslovanja i modeli pravila poslovanja. Tokovi procesa poslovanja i tokovi dokumenata u procesu poslovanja. Inženjerstvo procesa poslovanja i inženjerstvo dokumenata. Jezici i tehnike modelovanja procesa poslovanja. Jezici za modelovanje i izvršavanje procesa poslovanja BPMN i BPEL. Koncepti servisno orijentisanih arhitektura (SOA). Jezici SOA. Transformacije BPMN specifikacija u BPEL i orkestracija servisa. Softverska okruženja za modelovanje procesa poslovanja i specifikaciju SOA aspekata softverskih arhitektura. Ocena efektivnosti i reinženjering procesa poslovanja.

[SMPUOS] Ispit – Junsko-julski rok II (MAS Informacioni inženjering)

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 4. Jul 2024

Osobe sa studijskog programa MAS Informacioni inženjering koje su se prijavile za junsko-julski rok II treba da dođu na polaganje 8. 7. 2024. u 18.00 u prostoriju FTN 104.

[SMPUOS] Ispit – Junsko-julski rok II (MAS Računarstvo i automatika)

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 4. Jul 2024

Osobe sa studijskog programa MAS Računarstvo i automatika koje su se prijavile za junsko-julski rok II treba da dođu na polaganje dana 6. 7. 2024. u 11.00 u amfiteatar A2.

[SMPUOS] Ispit – Junsko-julski rok I (MAS Informacioni inženjering)

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 14. Jun 2024

Osobe sa studijskog programa MAS Informacioni inženjering koje su se prijavile za junsko-julski rok I treba da dođu na polaganje dana 17. 6. 2024. u 11.00 u prostoriju FTN 102.

[SMPUOS] Ispit – Aprilski rok (MAS Informacioni inženjering)

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 8. April 2024

Osobe sa studijskog programa MAS Informacioni inženjering koje su se prijavile za aprilski rok treba da dođu na polaganje 10. 4. 2024. u 14.30 u prostoriju FTN 309.

[SMPUOS] Ispit – Aprilski rok (MAS Računarstvo i automatika)

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 7. April 2024

Osobe sa studijskog programa MAS Računarstvo i automatika koje su se prijavile za aprilski rok treba da dođu na polaganje dana 9. 4. 2024. u 11.00 u prostoriju NTP 417.

[SMPUOS] Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 14. Februar 2024

[SMPUOS] Dodatni termin 2

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Februar 2024

Zainteresovani studenti treba da dođu 14. 2. 2024. u 16.00 do NTP 316.

[SMPUOS] Ispit – Januarsko-februarski rok II (MAS Informacioni inženjering)

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 6. Februar 2024

Studenti sa MAS Informacioni inženjering koji su se prijavili za januarsko-februarski rok II treba da dođu na polaganje 8. 2. 2024. u 11.00 u prostoriju FTN 312.

[SMPUOS] Ispit – Januarsko-februarski rok II (MAS Računarstvo i automatika)

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 2. Februar 2024

Studenti sa MAS Računarstvo i automatika koji su se prijavili za januarsko-februarski rok II treba da dođu na polaganje dana 6. 2. 2024. u 7.30 u prostoriju FTN 312.

[SMPUOS] Dodatni termin

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 29. Januar 2024

Zainteresovani studenti treba da dođu 31. 1. 2024. u 16.00 do NTP 308L.

[SMPUOS] Dodatni termini

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 23. Januar 2024

Za dodatne termine predviđena su dva termina: 31. 1. 2024. i 14. 2. 2024. Dodatnim terminima obuhvaćene su 4. i 5. obaveza. Zainteresovani studenti mogu svoje prijave imejlom slati predmetnom asistentu najkasnije do jedan dan ranije u odnosu na odgovarajući termin.

[SMPUOS] Ispit – Januarsko-februarski rok I (MAS Informacioni inženjering)

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 23. Januar 2024

Studenti sa MAS Informacioni inženjering koji su se prijavili za januarsko-februarski rok I treba da dođu na polaganje 25. 1. 2024. u 7.30 u prostoriju FTN 407 (AH5).

[SMPUOS] Rezultati preliminarni

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 19. Januar 2024

[SMPUOS] Ispit – Januarsko-februarski rok I (MAS Računarstvo i automatika)

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 19. Januar 2024

Studenti sa MAS Računarstvo i automatika koji su se prijavili za januarsko-februarski rok I treba da dođu na polaganje dana 23. 1. 2024. u 7.30 u prostoriju NTP 418.

[SMPUOS] Izmene u izvođenju nastave

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 10. Januar 2024

U redovnom terminu vežbi koji je planiran za dan 17. 1. 2024. biće održana predavanja.

U redovnom terminu predavanja koji je planiran za dan 19. 1. 2024. biće održane vežbe, a za taj termin potrebno je i pripremiti se za izvođenje Obaveze 5.

[SMPUOS] Obaveza 4

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 9. Januar 2024

Izvođenje Obaveze 4 biće 12. 1. 2024. od 16.30 u prostoriji NTP-316.

[SMPUOS] Projekat - timovi i teme

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 2. Januar 2024

Studenti koji nisu prijavili timove i teme za projekat iz predmeta Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima, trebalo bi to da učine do 10. januara

[SMPUOS] Projekat - timovi i teme

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 2. Januar 2024

Studenti koji nisu prijavili timove i teme za projekat iz predmeta Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima, trebalo bi to da učine do 10. januara

[SMPUOS] Informacioni inženjering

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 18. Decembar 2023

Studenti sa studijskog programa MAS Informacioni inženjering koji su na studijama opredeljeni za predmet Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima mogu za svaki slučaj proveriti da li su kod Studentske službe ispravno izvršili izbor željenog predmeta.

[SMPUOS] Obaveza 3 – Trenutni rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 13. Decembar 2023