Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.
 Kancelarija NTP-308.


nastavni plan

Semestar: 9
Broj časova predavanja (nedeljno): 3
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 3
Sadržaj predmeta:
Pojam, uloga i karakteristike procesa poslovanja u organizacionim sistemima. Osnovni motivi nastanka i principi modelovanja procesa poslovanja. Analiza procesa poslovanja i zahteva korisnika. Pravila poslovanja i modeli pravila poslovanja. Tokovi procesa poslovanja i tokovi dokumenata u procesu poslovanja. Inženjerstvo procesa poslovanja i inženjerstvo dokumenata. Jezici i tehnike modelovanja procesa poslovanja. Jezici za modelovanje i izvršavanje procesa poslovanja BPMN i BPEL. Koncepti servisno orijentisanih arhitektura (SOA). Jezici SOA. Transformacije BPMN specifikacija u BPEL i orkestracija servisa. Softverska okruženja za modelovanje procesa poslovanja i specifikaciju SOA aspekata softverskih arhitektura. Ocena efektivnosti i reinženjering procesa poslovanja.

[SMPUOS] Ispit – Januarsko-februarski rok II (MAS Računarstvo i automatika)

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 3. Februar 2023

Studenti sa MAS Računarstvo i automatika koji su se prijavili za januarsko-februarski rok II treba da dođu na polaganje 7. 2. 2023. u 7.30 u prostoriju FTN 311.

[SMPUOS] Odbrana projekta, 27.1.2023.

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Januar 2023

Odbrana projekata iz predmeta Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima biće održana u petak 27.1.2023. od 12:00 u prostoriji NTP-308L.

[SMPUOS] Ispit – Januarsko-februarski rok I (MAS Informacioni inženjering)

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Januar 2023

Studenti sa MAS Informacioni inženjering koji su se prijavili za januarsko-februarski rok I treba da dođu na polaganje 26. 1. 2023. u 7.30 u prostoriju NTP 417.

[SMPUOS] Ispit – Januarsko-februarski rok I (MAS Računarstvo i automatika)

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 21. Januar 2023

Studenti sa MAS Računarstvo i automatika koji su se prijavili za januarsko-februarski rok I treba da dođu na polaganje dana 24. 1. 2023. u 7.30 u prostoriju NTP 418.

[SMPUOS] Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 20. Januar 2023

[SMPUOS] Dodatni termini

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 16. Januar 2023

Na raspolaganju se očekuje da će biti dva dodatna termina:

  • termin 27. 1. 2023, za koji je prijavljivanje do 23. 1. 2023, i
  • termin 17. 2. 2023, za koji je prijavljivanje do 13. 2. 2023.

Dodatnim terminima obuhvaćene su 4. i 5. obaveza. Prijave mogu biti imejlom podnete predmetnom asistentu.

[SMPUOS] Slanje materijala

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 14. Januar 2023

Studenti treba da do narednog termina nastave predmetnom asistentu pošalju u elektronskom obliku prezentaciju i propratni materijal koji eventualno postoji.

[SMPUOS] Obaveza 4

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 10. Januar 2023

Obaveza 4 biće izvedena 13. 1. 2023. u terminu nastave.

[SMPUOS] Obaveza 3 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 26. Decembar 2022

[SMPUOS] Obaveza 3

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 21. Decembar 2022

Obaveza 3 biće izvedena 23. 12. 2022. u terminu nastave.

[SMPUOS] Prijavljivanje za temu

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 16. Decembar 2022

Studenti mogu da se prijave za temu tako što će zaključno sa 23. 12. 2022. imejlom predmetnom asistentu poslati rangiranu listu od tri predložene teme.

[SMPUOS] Obaveza 2 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Decembar 2022

[SMPUOS] Obaveza 1 – Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Novembar 2022

[SMPUOS] Ispit – Julski rok

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 13. Jul 2022

Studenti koji su se prijavili za julski rok treba da dođu na polaganje 14. 7. 2022. u 11.00 u prostoriju FTN 206.

[SMPUOS] Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 28. Januar 2022

[SMPUOS] Provera znanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 20. Januar 2022

Raspored dolazaka studenata za proveru znanja 23. 1. 2022. nalazi se u prilogu.

[SMPUOS] Predavanja

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 22. Decembar 2021

Prema kalendaru izvođenja nastave, redovna predavanja subotom neće biti organizovana 25. 12. 2021, 1. 1. 2022. i 8. 1. 2022. već će odgovarajuće nadoknade predavanja biti održane 4. 1. 2022. i 5. 1. 2022. u terminu 9.15–12.00. Od sedmice 10. 1. 2022. predavanja se održavaju subotom po redovnom rasporedu.

[SMPUOS] Teme

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Decembar 2021

Potrebno je da studenti izaberu temu i tim povodom se putem imejla jave sa svojim predlogom predmetnom asistentu najkasnije sa 19. 12. 2021. Studenti tom prilikom mogu predložiti tri teme i rangirati ih polazeći od najpoželjnije, pri čemu te teme mogu ali i ne moraju biti sa liste ponuđenih tema. O mogućnostima prihvatanja neke od predloženih tema studenti će biti posebno obavešteni.

[SMPUOS] Aktuelni rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Decembar 2021

[SMPUOS] Ispit – Decembarski dodatni rok

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 9. Decembar 2021

Studenti koji su se prijavili za polaganje ispita u decembarskom dodatnom roku 2021/2022 treba da dođu na polaganje 12. 12. 2021. u 14.30 u prostoriju 205.