Paralelno računarstvo

osnovni podaci

Nastavnici:
Dušan Gajić dusan.gajic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru putem mejla.


Asistenti:
Nebojša Horvat horva.n(AT)uns.ac.rs

Petar Trifunović trifunovic.e24.2021(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 4
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Uvod. Modeli paralelnih sistema i algoritama. Analiza složenosti paralelnih algoritama. Projektovanje paralelnih algoritama. Paralelne računarske arhitekture i sistemi. Šabloni paralelnog programiranja (pronalaženje paralelizma, struktura algoritma, pomoćne strukture, komunikacioni šabloni). Modeli paralelnog programiranja (OpenMP, Cilk, TBB, CUDA, OpenCL, OpenACC). Alati za paralelno programiranje. Primene paralelnog računarstva u naučnim izračunavanjima i informacionom inženjeringu.

[PR] Rezultati Z2

Paralelno računarstvo - 8. Maj 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze rezultati drugog testa (OpenMP) iz predmeta Paralelno računarstvo.

[PR] Rezultati T1

Paralelno računarstvo - 2. Maj 2022

Poštovane koleginice i kolege,
 
U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Paralelno računarstvo. Uvid u radove biće održan u pauzi predavanja u sredu 4.5.
 

[PR] Termin testa T1

Paralelno računarstvo - 20. April 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Test T1 iz Paralelnog računarstva će biti održan u sredu, 27.4.2022. od 16:15 u učionici AH-1B. Za test dolaze u obzir pitanja vezana za teme zaključno sa predavanjem "Projektni obrasci u paralelnom programiranju". 

Predmetni nastavnik

[PR] Prošireno uputstvo za rad sa Google colab sveskama

Paralelno računarstvo - 19. April 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi prošireno uputstvo za podešavanje preduslova za rad sa Google colab sveskama. U njemu su date instrukcije za podešavanje svih potrebnih svezaka, ali je do ovonedeljnih vežbi, 21.4., potrebno da imate podešenu barem prvu svesku. 

[PR] Rezultati Z1

Paralelno računarstvo - 18. April 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati prvog testa iz predmeta Paralelno računarstvo.

Podešavanja preduslova za korišćenje Google colab svezaka za rad sa CUDA-om

Paralelno računarstvo - 13. April 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi uputstvo za podešavanje preduslova neophodnih za korišćenje Google colab svezaka za rad sa CUDA-om. Molimo vas da što je moguće ranije ispratite uputstvo (po mogućstvu do vežbi koje se održavaju sutra, 14.4.2022.) kako bismo na vreme mogli da zajedno u učionici testiramo mogućnosti rada sa Google colab sveskama i rešimo eventualne probleme.

Predmetni asistenti

[PR] Održavanje kolokvijuma za studente koji ponovo slušaju predmet

Paralelno računarstvo - 28. Mart 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Studenti koji opet polažu predmet preko kolokvijuma rade testove uživo u redovnom terminu nastave četvrtkom od 07:45 do 09:15 u učionici MI A2-1. Stari studenti će raditi sva tri testa i za njih važe ista pravila kao i za studente koji redovno slušaju predmet. Plan rada u kome je zabeleženo u kojoj nedelji se održavaju testovi se nalazi na repozitorijumu ACS sajta. Takođe, svi aktuelni materijali za predmet se nalaze na repozitorijumu ACS sajta.

Srdačan pozdrav,
Profesor i predmetni asistenti

[PR] Termin održavanja parcijalnog ispita i odbrane predispithin obaveza

Paralelno računarstvo - 7. Jun 2021

Poštovane koleginice i kolege,

Prvi parcijalni ispit će se održati 10.06. U prilogu se nalazi fajl sa detaljnim rasporedom.

Odbrana predispitnih obaveza će se održati 10.06. i 11.06. U prilogu se nalazi fajl sa detaljnim rasporedom.

[PR]Termin održavanja zadatka2

Paralelno računarstvo - 20. April 2021

Poštovane koleginice i kolege,
 

 

[PR]Termin održavanja zadatka1

Paralelno računarstvo - 17. Mart 2021

Poštovane koleginice i kolege,

[PR] Obaveštenje o daljem toku realizacije nastave

Paralelno računarstvo - 23. Mart 2020

Poštovane koleginice i kolege,

Na repozitorijumu ACS i na platformi SOVA postavljeni su materijali za 5. nedelju predavanja iz Paralelnog računarstva. Do kraja ove nedelje biće postavljeni i materijali za vežbe, kao i linkovi ka video prezentacijama sa predavanja i vežbi za tekuću i prethodnu nedelju. Nastavni materijali će nadalje biti postavljani u skladu sa planom rada na predmetu, koji se takođe može naći na repozitorijumu ACS i na platformi SOVA. 

[PR] Materijali za 4. nedelju predavanja

Paralelno računarstvo - 17. Mart 2020

Poštovane koleginice i kolege,

Materijali za 4. nedelju predavanja postavljeni su na repozitorijumu. Nastavni materijali će, usled svima poznatih vanrednih okolnosti, nadalje biti redovno postavljani na sajtu ACS, kao i distribuirani preko Platforme za e-učenje SOVA na stranici sova.uns.ac.rs. Za detalje i dalje informacije molim vas da redovno pratite sajt FTN.

Predmetni nastavnik