Paralelno računarstvo

osnovni podaci

Nastavnici:
Dušan Gajić dusan.gajic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru putem mejla.


Asistenti:
Nebojša Horvat horva.n(AT)uns.ac.rs

Petar Trifunović p.trifunovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
  Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 4
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Uvod. Modeli paralelnih sistema i algoritama. Analiza složenosti paralelnih algoritama. Projektovanje paralelnih algoritama. Paralelne računarske arhitekture i sistemi. Šabloni paralelnog programiranja (pronalaženje paralelizma, struktura algoritma, pomoćne strukture, komunikacioni šabloni). Modeli paralelnog programiranja (OpenMP, Cilk, TBB, CUDA, OpenCL, OpenACC). Alati za paralelno programiranje. Primene paralelnog računarstva u naučnim izračunavanjima i informacionom inženjeringu.

[PR] Raspored odbrane zadatka Z3 (CUDA)

Paralelno računarstvo - 1. Jun 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obaveštenja nalazi se raspored studenata po terminima za odbranu domaćeg zadatka Z3 (CUDA) iz Paralelnog računarstva. Odbrana će se održati u kancelariji NTP-321. U slučaju međusobne zamene studenata po terminima, ili preklapanja termina odbrane sa terminima drugih obaveza, obavezno se javiti asistentu putem mejla (p.trifunovic@uns.ac.rs).

[PR] Test Z3 (CUDA)

Paralelno računarstvo - 1. Jun 2023

Poštovane koleginice i kolege,

Ovo obaveštenje sadrži sve što vam je potrebno za izradu zadatka Z3 (CUDA) iz Paralelnog računarstva.

U prilogu se nalaze dve .zip arhive:
- zapakovana libwb biblioteka (libwb.zip)
- zapakovani test primeri (dataset-test-2023.zip)

[PR] Rezultati T2

Paralelno računarstvo - 31. Maj 2023

Poštovane koleginice i kolege,
 
U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati drugog parcijalnog testa T2 iz predmeta Paralelno računarstvo. 
 

[PR] Informacije o odbrani zadatka Z3 (CUDA)

Paralelno računarstvo - 31. Maj 2023

Poštovane koleginice i kolege,

Odbrana domaćeg zadatka Z3 (CUDA) iz Paralelnog računarstva održaće se u petak, 2.6.2023. U slučaju da ne bude moguće rasporediti sve studente u petak, deo studenata braniće domaći zadatak u ponedeljak, 5.6.2023. Tačan raspored studenata po danima i terminima za odbranu biće objavljen u četvrtak, 1.6.2023., po završetku testa Z3. Zamena termina između studenata biće moguća isključivo uz javljanje asistentu putem mejla.

[PR] Informacije o testu Z3

Paralelno računarstvo - 27. Maj 2023

Poštovane koleginice i kolege,

[PR] Materijali i Google Colab sveske za oblast CUDA

Paralelno računarstvo - 27. Maj 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U repozitorijumu predmeta su postavljene ažurirane verzije materijala sa vežbi iz Paralelnog računarstva za oblast CUDA. Tamo, kao i u prilogu ovog obaveštenja, možete pronaći i pdf fajl koji sadrži uputstvo za podešavanje Google Colab-a, kao i linkove ka Google Colab sveskama. Među njima se nalaze i sveske sa zadacima za pripremu za test Z3.

[PR] Raspored polaganja testa T2

Paralelno računarstvo - 26. Maj 2023

Poštovane koleginice i kolege,

Test T2 iz Paralelnog računarstva će biti održan u sredu, 31.5.2023. u učionici FTN-207. Studenti sa indeksima od broja 1 do broja 30 dolaze u terminu od 14:45, a studenti sa brojem indeksa 31 i većim, kao i stari studenti, dolaze u terminu od 14:15.

[PR] Rezultati Z2

Paralelno računarstvo - 18. April 2023

Poštovane koleginice i kolege,
 
U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati drugog testa iz predmeta Paralelno računarstvo. Za uvid u radove potrebno je najaviti se predmetnom asistentu na mejl p.trifunovic@uns.ac.rs.

Obaveštava se kolega Eleta Strahinja (IN 24/2020) da je potrebno da se javi predmetnom asistentu na gorenavedeni mejl zarad regulisanja greške u poenima nastale usled problema sa računarom u učionici.

[PR] Rezultati T1

Paralelno računarstvo - 9. April 2023

Poštovane koleginice i kolege,
 
U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati prvog parcijalnog testa T1 iz predmeta Paralelno računarstvo. Uvid u radove biće održan u pauzi predavanja u sredu 3.5.
 

[PR] Rezultati Z1

Paralelno računarstvo - 4. April 2023

Poštovane koleginice i kolege,
U prilogu obaveštenja se nalaze rezultati prvog testa iz predmeta Paralelno računarstvo.

[PR] Termin testa T1

Paralelno računarstvo - 30. Mart 2023

Poštovane koleginice i kolege,
 

[PR] Održavanje kolokvijuma za studente koji ponovo slušaju predmet

Paralelno računarstvo - 21. Mart 2023

Poštovane koleginice i kolege,
Studenti koji opet polažu predmet preko kolokvijuma rade testove uživo u redovnom terminu nastave četvrtkom od 07:45 do 09:15 u učionici MI A2-1. Stari studenti će raditi sva tri testa i za njih važe ista pravila kao i za studente koji redovno slušaju predmet. Plan rada u kome je zabeleženo u kojoj nedelji se održavaju testovi se nalazi na repozitorijumu ACS sajta. Takođe, svi aktuelni materijali za predmet se nalaze na repozitorijumu ACS sajta.

[PR] Finalni rezultati aktivnosti u toku semestra

Paralelno računarstvo - 21. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi spisak sa finalnim rezultatima aktivnosti u toku semestra. Zelenom bojom su obeleženi studenti koji već imaju položen ispit, prijavili su ga u junskom roku i ocene će im biti automatski upisane. 

Predmetni nastavnik

[PR] Satnica odbrane domaćeg

Paralelno računarstvo - 19. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obaveštenja se nalazi satnica za odbranu domaćeg zadatka 20.06.

[PR] Domaći

Paralelno računarstvo - 18. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

[PR] Poeni sa provera

Paralelno računarstvo - 17. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi spisak svih poena do sada ostvarenih na proverama.

[PR] Rezultati T2

Paralelno računarstvo - 12. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze rezultati T2. U junskom ispitnom roku biće moguća parcijalna ispravka T1 i/ili T2. Nakon junskog roka će se polagati isključivo celokupan ispit.

[PR] Nadoknada i domaći

Paralelno računarstvo - 11. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Nadoknada jednog testa kome niste mogli da prisustvujete iz opravdanih razloga će se održati 16.06. u redovnom terminu vežbi koji počinje od 07:45. Nadoknada zadataka Z1 i Z2 se radi u učionici. Za nadoknadu CUDA zadatka se javite Petru na email. CUDA nadoknada će se takođe održati 16.06. od 07:45. Ukoliko želite da radite nadoknadu OBAVEZNO je prijaviti se popunjavanjem Google forme. Krajnji rok za popunjavanje forme je 14.06. u 21:00.
https://docs.google.com/forms/d/1PTNGhzaSfzhcNtNq6ISVrYBBkYVbEv27jhr4nUr...

[PR] Obaveštenje o zadatku Z3 (CUDA)

Paralelno računarstvo - 9. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Svi studenti, i stariji i oni koji ove godine slušaju predmet prvi put redovno, treba da se jave predmetnom asistentu, na mejl trifunovic.e24.2021@uns.ac.rs, zarad dobijanja najnovijih i ažurnih informacija o testu iz CUDA-e (Z3).

[PR] Termin testa T2

Paralelno računarstvo - 6. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,