Paralelno računarstvo

osnovni podaci

Nastavnici:
Dušan Gajić dusan.gajic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru putem mejla.


Asistenti:
Nebojša Horvat horva.n(AT)uns.ac.rs

Petar Trifunović p.trifunovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
  Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 4
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Uvod. Modeli paralelnih sistema i algoritama. Analiza složenosti paralelnih algoritama. Projektovanje paralelnih algoritama. Paralelne računarske arhitekture i sistemi. Šabloni paralelnog programiranja (pronalaženje paralelizma, struktura algoritma, pomoćne strukture, komunikacioni šabloni). Modeli paralelnog programiranja (OpenMP, Cilk, TBB, CUDA, OpenCL, OpenACC). Alati za paralelno programiranje. Primene paralelnog računarstva u naučnim izračunavanjima i informacionom inženjeringu.

[PR]Termin održavanja zadatka1

Paralelno računarstvo - 17. Mart 2021

Poštovane koleginice i kolege,

[PR] Obaveštenje o daljem toku realizacije nastave

Paralelno računarstvo - 23. Mart 2020

Poštovane koleginice i kolege,

Na repozitorijumu ACS i na platformi SOVA postavljeni su materijali za 5. nedelju predavanja iz Paralelnog računarstva. Do kraja ove nedelje biće postavljeni i materijali za vežbe, kao i linkovi ka video prezentacijama sa predavanja i vežbi za tekuću i prethodnu nedelju. Nastavni materijali će nadalje biti postavljani u skladu sa planom rada na predmetu, koji se takođe može naći na repozitorijumu ACS i na platformi SOVA. 

[PR] Materijali za 4. nedelju predavanja

Paralelno računarstvo - 17. Mart 2020

Poštovane koleginice i kolege,

Materijali za 4. nedelju predavanja postavljeni su na repozitorijumu. Nastavni materijali će, usled svima poznatih vanrednih okolnosti, nadalje biti redovno postavljani na sajtu ACS, kao i distribuirani preko Platforme za e-učenje SOVA na stranici sova.uns.ac.rs. Za detalje i dalje informacije molim vas da redovno pratite sajt FTN.

Predmetni nastavnik