Baze podataka 2 na PSI

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Četvrtak 14.15–15.00 &> NTP-332 # dodatni termini konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs

Milica Vučinić milica.vucinic(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

[BP2 PSI] Obaveza C

Baze podataka 2 na PSI - 24. Maj 2023

Glavni predmet provere znanja za Obavezu C su teme obrađene u sledećim materijalima:

  • materijali s prefiksom 02 (sve),
  • materijali s prefiksom 03 (sve) i
  • materijali s prefiksom 04 (strane 1–26)

[BP2 PSI] Raspored studenata za Obavezu C

Baze podataka 2 na PSI - 24. Maj 2023

U prilogu se nalazi raspored studenata za Obavezu C iz predmeta Baze podataka 2 na PSI koja će biti održana 31.5. (sreda), 1.6. (četvrtak), 2.6. (petak) i 5.6. (ponedeljak) 2023. (za redovne studente).
 
Zbog ograničenog broja mesta u učionicama, studenti su u obavezi da dolaze u navedene grupe/termine.
 

[BP2 PSI] Obaveza B - Grupa 9 i PP

Baze podataka 2 na PSI - 9. Maj 2023

U prilogu se nalaze rezultati Obaveze B iz predmeta Baze podataka 2 na PSI za Grupu 9 i studente koji ponovo polažu predmet. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[BP2 PSI] Obaveza B, Grupa 6

Baze podataka 2 na PSI - 5. Maj 2023

 Rezultati drugog testa su u prilogu. Za uvid u radove javite se asistentu.

[BP2 PSI] Obaveza B - Grupe 1,2,7,8

Baze podataka 2 na PSI - 5. Maj 2023

U prilogu se nalaze rezultati Obaveze B za Grupe 1, 2, 7 i 8 iz predmeta Baze podataka 2 na PSI. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[BP2 PSI] Obaveza B, Grupe 3,4

Baze podataka 2 na PSI - 4. Maj 2023

U prilogu su rezultati drugog testa za grupe 3,4 kao i studente koji su radili u terminu navedenih grupa. Za uvid u radove javite se dežurnom asistentu.

[BP2 PSI] Obaveza B, Grupa 5

Baze podataka 2 na PSI - 3. Maj 2023

 U prilogu su rezultati drugog testa za grupu 5. Za uvid u radove javite se asistentu.

[BP2 PSI] Projekat - KT2

Baze podataka 2 na PSI - 3. Maj 2023

U prilogu se nalazi raspored studenata po grupama povodom odbrane druge kontrolne tačke (KT2) iz projekta. KT2 biće održana u desetoj sedmici vežbi - od 17. do 22. maja. Ukoliko se ne nalazite na spisku studenata, obratite se asistentu Marku Vještici najkasnije do 10. maja putem email poruke.
 
EER model projekta i prevođenje EER modela u relacioni model potrebno je poslati na email nadležnom asistentu najkasnije 24 sata pre termina odbrane KT2.
 

[BP2 PSI] Raspored studenata za T2

Baze podataka 2 na PSI - 25. April 2023

U prilogu se nalazi raspored studenata za Obavezu B iz predmeta Baze podataka 2 na PSI koja će biti održana 3. 4. 5. i 8. maja 2023. (za redovne studente).

Zbog ograničenog broja mesta u učionicama, studenti su u obavezi da dolaze u navedene grupe/termine.

Studenti koji ponovo polažu predmet, a nisu raspoređeni u neku od grupa, polagaće obavezu B u utorak 9. maja 2023. od 11:00 do 12:00 u MI A2-3. Izlaskom na predispitnu obavezu poništavaju se prethodno osvojeni bodovi za navedenu obavezu.

[BP2-PSI] Polaganje – Aprilski rok

Baze podataka 2 na PSI - 21. April 2023

Za polaganje u aprilskom roku treba doći dana 25. 4. 2023. u 14.30 u prostoriju NTP 417.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupa 6

Baze podataka 2 na PSI - 12. April 2023

Za uvid i žalbe javite se asistentu.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupe 3 i 4

Baze podataka 2 na PSI - 8. April 2023

U prilogu su rezultati Obaveze A iz predmeta Baze podataka 2 na PSI za 3. i 4. grupu. Za uvid u radove obratiti se asistentu Marku Vještici putem email poruke.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupa 8

Baze podataka 2 na PSI - 6. April 2023

U prilogu se nalaze rezultati Obaveze A za Grupu 8 iz predmeta Baze podataka 2 na PSI. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupa 7

Baze podataka 2 na PSI - 6. April 2023

U prilogu se nalaze rezultati Obaveze A za Grupu 7 iz predmeta Baze podataka 2 na PSI. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupe 1 i 2

Baze podataka 2 na PSI - 6. April 2023

 Rezultati obaveze A su u prilogu. Za uvid i žalbe se javite Milici Vučinić.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupa 5

Baze podataka 2 na PSI - 5. April 2023

Rezultati obaveze A su u prilogu. Za uvid i žalbe javite se asistentu.

[BP2 PSI] Grupa 6

Baze podataka 2 na PSI - 4. April 2023

Studenti iz grupe 6 koji su se javili za raniji termin treba da dođu 6. 4. 2023. u 20.15 u MI A2-2.

[BP2 PSI] Obaveza A - Stari studenti

Baze podataka 2 na PSI - 4. April 2023

U prilogu su rezultati obaveze A za stare studente. Za uvid u radove javite se dežurnom asistentu.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupa 9

Baze podataka 2 na PSI - 3. April 2023

U prilogu se nalaze rezultati Obaveze A za Grupu 9 iz predmeta Baze podataka 2 na PSI. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[BP2 PSI] Obaveza A - Grupa 6

Baze podataka 2 na PSI - 28. Mart 2023

Studenti iz grupe 6 koji su eventualno zainteresovani da Obavezu A polažu u ranijem terminu treba da se imejlom jave Milici Vučinić do 3. 4. 2023. u 12.00, a očekivani raniji termin bio bi 6. 4. 2023. u 20.15 u MI A2-2.