Baze podataka 2

osnovni podaci

Nastavnici:
Milan Čeliković milancel(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Miroslav Tomić tmiroslav(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

Milica Vučinić milica.vucinic(AT)uns.ac.rs

Vladimir Jovanović jovanovic.vladimir(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Elena Akik elena(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:

Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.nastavni plan

Semestar: 7
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Funkcionаlne zаvisnosti i аlgoritmi zа generisаnje ključevа šemа relаcijа. Višeznаčnа zаvisnost i zаvisnost spojа. Normаlne forme i projektаntski kriterijumi strukturirаnjа relаcione šeme bаze podаtаkа. Metodа dekompozicije. Metodа sinteze. Prevođenje ER šeme bаze podаtаkа u relаcioni model podаtаkа. Metodološki pristupi projektovаnju šemа bаzа podаtаkа. CASE аlаti zа projektovаnje šemа bаzа podаtаkа.

[BP EE, BP2 E2, BP2 IN, UBP, SUBP] Usmeni ispit aprilski rok

Baze podataka 2 - 19. April 2024

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka EE, Baze podataka 2 na E2 i II, Sistemi za upravljanje bazama podataka, Baze podataka 1 na PSI, Uvod u baze podataka biće održan 23.4.2024 i 24.4.2024 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP EE, BP2 E2, BP2 IN, UBP] Usmeni ispit aprilski rok

Baze podataka 2 - 10. April 2024

Usmeni ispit iz predmeta Baze podataka EE, Baze podataka 2 na E2 i II i Uvod u baze podataka u aprilskom roku zbog bolesti nastavnika biće održan u sedmici 15.4.2024 - 19.4.2024. Tačan termin i raspored polaganja biće objavljen naknadno na acs sajtu.

Predmetni nastavnik Milan Čeliković

[BP EE, BP2 E2, BP2 IN, SUBP] Usmeni ispit 9.2.2024 i 10.2.2024

Sistemi za upravljanje bazama podataka - 8. Februar 2024

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka EE, Baze podataka 2 na E2 i II i Sistemi za upravljanje bazama podataka biće održan 9.2.2024 i 10.2.2024 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP2] Raspored dolazaka na predrok i popravni PZ

Baze podataka 2 - 8. Februar 2024

Poštovani studenti, predrok i popravni predmetni zadatak će biti održani u petak 9.2.2024. od 18:00 prema sledećem rasporedu:

  • studenti koji rade samo predrok - amfiteatar A2
  • studenti koji rade popravni PZ + predrok i samo popravni PZ - amfiteatar A4

Studenti koji rade PZ ili predrok na BP1 treba da dođu u amfiteatar A2.

[BP2] Rezultati predispitnih obaveza

Baze podataka 2 - 30. Januar 2024

 Poštovani studenti, u prilogu se nalaze konačni rezultati predispitnih obaveza.

[BP EE, BP2 E2, BP2 IN] Usmeni ispit 26.1.2024 i 27.1.2024

Baze podataka 2 - 25. Januar 2024

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka EE, Baze podataka 2 na E2 biće održan 26.1.2024 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

Usmeni deo ispita na predmetu Baze podataka 2 na IN biće održan 27.1.2024 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP2] Prijava predroka i popravnog predmetnog zadatka

Baze podataka 2 - 24. Januar 2024

Poštovani studenti, ukoliko želite da polažete ispit u predroku potrebno je da izvršite prijavu ispita za februarski rok (januarsko-februarski 2). Predrok će se održati spram satnica i u salama koje budu istaknute na studentskom servisu nakon što se završe prijave za taj rok. Takođe potrebno je da se upišete u tabelu radi organizacije predroka. Studenti koji žele da prijave popravljanje PZ treba takođe da se upišu u tabelu i da prijave ispit.

[BP2] Raspored popravnog termina

Baze podataka 2 - 24. Januar 2024

Poštovani studenti, popravni termin će biti održan 25.01.2024. (četvrtak) po sledećem rasporedu:

  • Z1 i Z3 - MI A2-2, 9:00-10:00
  • Z2 - MI A2-1, 9:00-10:30

Raspored se nalazi i u prilogu.
Potrebno je doći 15 minuta ranije.

 

[BP2 E2] Rezultati predispitnih obaveza

Baze podataka 2 - 24. Januar 2024

Poštovani studenti, u prilogu se nalaze konačni rezultati predispitnih obaveza za smjer računarstvo i automatika. Rok za prijavu popravnih Z1-Z3 se produžava do danas u 12:00:00 (24.01.2024). Nije potrebna prijava ispita za popravljanje Z1-Z3, dovoljno je samo da se upišete u tabelu.

 

[BP2 E2] Predmetni zadatak rezultati

Baze podataka 2 - 24. Januar 2024

[BP2 IN] Rezultati predispitnih obaveza

Baze podataka 2 - 23. Januar 2024

Poštovani studenti, u prilogu se nalaze konačni rezultati predispitnih obaveza za smjer informacioni inženjering. Rok za prijavu popravnih Z1-Z3 se produžava do večeras (23.01.2024) u 23:59:59. Nije potrebna prijava ispita za popravljanje Z1-Z3, dovoljno je samo da se upišete u tabelu.

[BP2 RA] Rezultati trećeg testa - Grupa 7

Baze podataka 2 - 19. Januar 2024

 U prilogu se nalaze rezultati trećeg testa iz predmeta Baze podataka 2 na RA, grupa 7. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem e-mail poruke.

[BP2 RA] Rezultati trećeg testa - Grupa 5

Baze podataka 2 - 18. Januar 2024

U prilogu se nalaze rezultati trećeg testa iz predmeta Baze podataka 2 na RA, grupa 5. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem e-mail poruke.

[BP2 IN] Obaveštenje o promeni termina održavanja odbrane projekta - Grupe 11, 12

Baze podataka 2 - 18. Januar 2024

Termin odbrane projekta za grupe 11 i 12 na smeru informacioni inženjering održaće se u ponedeljak, 22. januara, u terminu od 17 časova, u prostoriji NTP 308L.

[BP2 IN] Grupa 1 i 2 - Rezultati drugog testa

Baze podataka 2 - 18. Januar 2024

U prilogu se nalaze rezultati trećeg testa iz predmeta Baze podataka 2 na IN. Za uvid u radove obratiti se nadležnom asistentu putem e-mail poruke.

[BP2] Prijava za popravni termin

Baze podataka 2 - 16. Januar 2024

Poštovani studenti, na dnu ovog obavještenja nalazi se link do google tabele u koju je potrebno da se upišete ukoliko želite da popravljate neki zadatak sa predispitnih obaveza. Rok za prijavu je 22.01.2024. do 23:59:59.

Možete raditi popravni iz najviše jedne predispitne obaveze koja je rađena na vježbama:

  • Z1 - normalne forme i provjera zadovoljenja spojivosti bez gubitaka,
  • Z2 - algoritam dekompozicije i sinteze i
  • Z3 - prevođenje ER modela u relacioni.

[BP2] Odbrana projekta - obavještenje

Baze podataka 2 - 15. Januar 2024

Poštovani studenti, potrebno je da sa sobom na odbranu ponesete računar na kom ćete otvoriti cjelokupan projekat i tako pripremiti projekat za pregledanje.
Studenti koji su spriječeni da ponesu računar iz tehničkih razloga na početku termina će pripremiti sve na računaru u laboratoriji.

 

[BP2] Zadatak 3 - rezultati G1, G3 i G6

Baze podataka 2 - 12. Januar 2024

Poštovani studenti u prilogu se nalaze rezultati zadatka 3 za grupe 1, 3, i 6. Za uvid u radove javiti se asistentu na email. 

[BP2 IN] Rezultati zadatka 3 - Grupe 11, 12

Baze podataka 2 - 11. Januar 2024

U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati zadatka 3. Za uvid u rad javiti se:

[BP2 RA] Rezultati trećeg testa za grupe 2,4,8

Baze podataka 2 - 11. Januar 2024

Rezultati se nalaze u prilogu. Za uvid u radove, javite se asistentu.