Baze podataka 2

osnovni podaci

Nastavnici:
Milan Čeliković milancel(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Miroslav Tomić tmiroslav(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

Milica Vučinić milica.vucinic(AT)uns.ac.rs

Vladimir Jovanović jovanovic.vladimir(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Elena Akik elena(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:

Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.nastavni plan

Semestar: 7
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Funkcionаlne zаvisnosti i аlgoritmi zа generisаnje ključevа šemа relаcijа. Višeznаčnа zаvisnost i zаvisnost spojа. Normаlne forme i projektаntski kriterijumi strukturirаnjа relаcione šeme bаze podаtаkа. Metodа dekompozicije. Metodа sinteze. Prevođenje ER šeme bаze podаtаkа u relаcioni model podаtаkа. Metodološki pristupi projektovаnju šemа bаzа podаtаkа. CASE аlаti zа projektovаnje šemа bаzа podаtаkа.

[BP2 RA] Januarski rok - ocene

Baze podataka 2 - 8. Februar 2022

U prilogu se nalaze ocene studenata iz predmeta Baze podataka 2 na RA koji su polagali ispit u januarskom roku.

Napomena: ukoliko želite da poništite ocenu, potrebno je da se javite asistentu Marku Vještici najkasnije sutra (9.2.2022.) do 12:00.

[BP2 RA] Predrok rezultati

Baze podataka 2 - 8. Februar 2022

U prilogu se nalazi rezultati predroka iz predmeta Baze podataka 2 na RA.

[BP2 IN] Finalni rezultati predispitnih obaveza

Baze podataka 2 - 7. Februar 2022

U prilogu se nalaze finalni rezultati predispitnih obaveza.

[BP2 IN] Ocene u predroku

Baze podataka 2 - 7. Februar 2022

Poštovani studenti u prilogu se nalaze ukupni poeni i ocjena. Studenti koji žele da ponište ocjenu treba da se jave asistentu Miroslavu Tomiću na email tmiroslav@uns.ac.rs najkasnije do 8.2.2022. u 12:00.

[BP2 IN] Rezultati predroka

Baze podataka 2 - 7. Februar 2022

Poštovani studenti u prilogu se nalaze rezultati predroka za studijski program informacioni inženjering.

[BP2 RA] Finalni rezultati predispitnih obaveza

Baze podataka 2 - 3. Februar 2022

U prilogu se nalaze finalni rezultati predispitnih obaveza.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, BP E1] Usmeni ispit 02.02.2022 i 03.02.2022

Uvod u baze podataka - 1. Februar 2022

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka na E1, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II biće održan 02.02.2022 i 03.02.2022 u MIA2-2 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1 RA, PSI i IN, BP2 RA i IN] Predrok

Uvod u baze podataka - 1. Februar 2022

U prilogu se nalazi raspored termina i studenata za polaganje testova u dodatnom terminu 2.

[BP2 IN] Rezultati predispitnih obaveza

Baze podataka 2 - 31. Januar 2022

U prilogu se nalazi spisak studenata sa rezultatima iz predispitnih obaveza.

[BP1 RA, PSI i IN, BP2 RA i IN, ISiBP] Dodatni termin predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 29. Januar 2022

U prilogu se nalazi raspored termina i studenata za polaganje testova u dodatnom terminu 1. februara 2022.

Molimo studente prilikom polaganja predispitnih obaveza da se ponašaju odgovorno i pridržavaju preporuka Vlade Republike Srbije i Fakulteta tehničkih nauka o ponašanju usled pandemije. Nošenje maski je obavezno da bi se pristupilo polaganju predispitnih obaveza. Molimo studente da drže odstojanje od najmanje 2m u svakom trenutku unutar objekta.

[BP2 RA] Rezultati predispitnih obaveza

Baze podataka 2 - 29. Januar 2022

U prilogu se nalazi spisak studenata sa rezultatima predispitnih obaveza.

[BP2 - IN] Prevođenje EER u relacioni model - rezultati

Baze podataka 2 - 26. Januar 2022

Poštovane kolege u prilogu se nalaze rezultati predispitne obaveze prevođenje EER u relacioni model. Ukoliko želite uvid u radove potrebno je da se javite vašem asistentu na email.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II] - Obaveštenje o usmenom delu ispita - 2.2.2022

Uvod u baze podataka - 25. Januar 2022

U januarskom ispitnom roku, usmeni deo ispita biće održan 2.2.2022. godine.

Studenti koji žele da polažu usmeni deo ispita treba da prijave ispit studentskoj službi po standardnoj proceduri. Nakon dobijanja spiska od studentske službe, par dana pre svakog ispita, biće objavljena vremena i lokacija polaganja usmenog dela ispita. Lokacija i vreme se mogu razlikovati od onog objavljenog na studentskom servisu, pa pratite sajt predmeta radi ažurnih i relevantnih informacija.

[BP1 RA, PSI i IN, BP2 RA i IN, ISiBP] Dodatni termin predispitnih obaveza

Baze podataka 1 - 24. Januar 2022

Studenti koji su bili pozitivni na COVID-19 tokom polaganja predispitnih obaveza mogu izaći na dodatni termin koji će biti organizovan 01.02.2022

Potrebno je u naredna 3 dana (zaključno sa 27.1.2022.) javiti se nadležnom asistentu i dostaviti rezultate testa na COVID-19 ili potvrdu o izolaciji.

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su se javili da će izostati sa predispitnih obaveza. 

[BP2 RA i II] Odbrana projekta

Baze podataka 2 - 16. Januar 2022

Odbrana projekta iz predmeta Baze podataka 2 na RA i II biće održana 22. i 23. januara 2022. U prilogu se nalazi finalni raspored studenata koji ponovo polažu predmet. Studenti koji redovno polažu predmet dobiće raspored za odbranu u okviru MS Teams grupe od strane nadležnog asistenta.
 

[BP2 RA i II] Predispitna obaveza 18.01.2022.

Baze podataka 2 - 16. Januar 2022

Test iz predmeta Baze podataka 2 na RA i II biće održan 18.01.2022. (Prevođenje EER u relacioni model i Predmetni zadatak). U prilogu se nalazi finalni spisak studenata za polaganje testa. 
 
Studenti koji su pozitivni na COVID-19 ne mogu prisustvovati testu i u obavezi su da se jave asistentu nadležnom za svoju grupu. Biće organizovan poseban termin polaganja testa za studente koji su pozitivni na COVID-19. Potrebno je dostaviti dokaz asistentu da je student pozitivan na COVID-19. 
 

[BP2 RA] Rezultati prvog testa

Baze podataka 2 - 6. Januar 2022

U prilogu se nalaze rezultati prvog testa iz predmeta Baze podataka 2 na RA. 

[BP2 - IN] Rezultati predispitne obaveze održane 26.12.2021.

Baze podataka 2 - 4. Januar 2022

Poštovane kolege u prilogu se nalaze rezultati predispitne obaveze koja je održana 26.12.2021. Ukoliko želite uvid u radove potrebno je da se javite vašem asistentu na email.

[ISiBP, BP1 RA i II, BP2 RA i II] Predispitna obaveza 26.12.2021.

Baze podataka 1 - 23. Decembar 2021

Prvi test iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka, Baze podataka 1 na RA i II, Baze podataka 2 na RA i II biće održan 26.12.2021. U prilogu se nalazi finalni spisak studenata za polaganje testova. 
 
Studenti koji su pozitivni na COVID-19 ne mogu prisustvovati testu i u obavezi su da se jave asistentu nadležnom za svoju grupu. Biće organizovan poseban termin polaganja testa za studente koji su pozitivni na COVID-19. Potrebno je dostaviti dokaz asistentu da je student pozitivan na COVID-19. 

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, BP2 PSI, BP E1] Usmeni ispit 20.12.2021

Baze podataka 2 na PSI - 18. Decembar 2021

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka na E1, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Baze podataka 2 na PSI biće održan 20.12.2021 u NTP-334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.