[BP2] Podsjetnik za studente

21. Novembar 2022

Poštovani studenti, pregledanjem ER dijagrama koje ste za sada slali primjetili smo da je veliki broj vas pravio slične greške. Većinu tih grešaka koje se pojavljuju smo opisali u dokumentu koji je okačen na repozitorijumu. Takođe, dali smo prijedlog kako postupiti u raznim situacijama.

Ovo je mali podsjetnik za sve da prilikom izrade ER dijagrama može svakako doći do manjih promjena u specifikaciji, to je postupak usaglašavanja. Takođe, kada inicijalno nacrtate ER dijagram prekontrolišite još jednom da li je u skladu sa savjetima koje smo vam ostavili u gore pomenutom dokumentu i postupite po njima. Ukoliko vam i dalje ne bude jasno zašto nešto tako treba da se modeluje obratite se asistentu vaše grupe da biste razriješili nedoumice.

Dokument možete pronaći i na sledećem linku:
www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/6522967

Predmet: